13 Mar 2018

Forskningens dag på DHI

166 gymnasieelever og 11 lærere besøgte DHI på Forskningens Dag den 8. marts 2018. DHI har deltaget i denne videnskabsfestival rettet imod gymnasieelever igennem flere år med henblik på at formidle viden om vand og miljø til den unge generation.


DHI

De 166 elever og 11 lærere kom blandt andet fra Lyngby, Birkerød og Nærum Gymnasium.

På DHI fik gymnasieeleverne mulighed for at lære mere om arbejdet med at modellere og sikre Danmark mod oversvømmelser som følge af fremtidige klimaændringer ved et foredrag af en af DHI’s sundhedseksperter, Claus Jørgensen. Claus fortalte blandt andet om sundhedskonsekvenserne ved, at meget oversvømmelsesvand består af kloakvand blandet med regn.

Eleverne, som blandt andet kom fra Lyngby, Birkerød og Nærum Gymnasium, fik også et foredrag af Flemming Schlütter, en af DHI’s dygtige ingeniører, som fortalte om sin egen uddannelse og sit arbejde i vores forsøgshaller, hvor vi gennemfører forsøg med udgangspunkt i fysisk modellering af f.eks.. havne og kyster. 

DHI

Flemming Schlütter præsenterer et modelforsøg i DHI’s forsøgshaller vedrørende forberedelserne til en udvidelse af Rønne havn

Forskningens Dag 
Et arrangement som Forskningens Dag giver DHI en god mulighed for at præsentere vores ekspertise og kompetencer for kommende studerende. De hører her om vand og miljø og om vores arbejde med at forbedre vandmiljøet i hele verden. Det er håbet, at denne indsats vil inspirere flere af dem til at vælge en videregående uddannelse indenfor det naturfaglige område.

Forskningens Dag er en lokal event arrangeret af Scion DTU som en udløber af den landsdækkende forskningsfestival ”Forskningens Døgn”, der blev afholdt for første gang i 2005 på initiativ af Uddannelsesministeriet. Formålet er at øge befolkningens interesse for forskning og skabe forståelse for den betydning, som forskning har for vores samfund og hverdag. DHI har deltaget de seneste 6 år.