16 Aug 2017

GTS-Institutterne har fokus på samspil imellem forskning og erhvervsliv

Hvad er det nye i forskningen, og hvad er behovene i markedet? Det har de syv GTS-institutterne, hvoraf DHI er det ene, fokus på i vores arbejde for at skabe dansk innovation. Formålet er at bringe teknologi i anvendelse i så mange danske virksomheder som muligt, fortæller direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen, i ny video.

GTS-institutternes omfattende teknologiske infrastruktur er til rådighed for alle danske virksomheder på kommerciel basis, og virksomheder kan med fordel anvende GTS-institutterne som deres ”innovationsafdeling”, når nye produkter og processer skal udvikles. Desuden er GTS-institutterne en uafhængig instans, der tester og afprøver, om produkter lever op til de kvalitetskrav, der findes.

Det var nogle af de pointer omkring GTS-nettet, som Ragnar Heldt Nielsen kom rundt om, da vi i forbindelse med Folkemødet på Bornholm, bad ham om at give en hurtig introduktion til GTS-nettet. Er du nysgerrig efter at vide, hvad han ellers kom ind på, så tjek videoen ud.

Interview med direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen, der fortæller om GTS-nettet.


Fakta om GTS-institutterne

I Danmark findes der syv Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter, de såkaldte GTS-institutter, der til sammen udgør det danske GTS-net. De syv GTS-institutter, hvoraf DHI er det ene, arbejder for at skabe flere innovative og konkurrencedygtige danske virksomheder – med et særligt fokus på de små og mellemstore danske virksomheder. Det sker ved at gøre forskningsbaseret viden og teknologi anvendelig for en bred gruppe af danske virksomheder.  GTS-institutterne er alle medlem af GTS-foreningen, der varetager de fælles interesser. GTS-nettet udspringer af Loven om Teknologi og Innovation fra 2002. Hvert år investerer det offentlige omkring 300 mio. kr. i GTS-institutterne til fremme af udvikling af nye metoder og teknologier, som kan accelererer deres arbejde med innovation og skaber værdi. På den måde fungerer GTS-institutterne som forsknings- og udviklingsafdeling for dansk erhvervsliv