26 Feb 2016

DHI skal levere modelkoncepter til realtids simulering og styring af afløbssystemer til ”Water Smart Cities” projekt

DHI er med i nyt projekt, som skal give danske vandselskaber bedre værktøjer til klimatilpasning. Projektet ”Water Smart Cities” vil udvikle og teste intelligente softwareteknologier, der skal sikre den bedst mulige planlægning, når danske byer i fremtiden vil blive udfordret af kraftige regnskyl og oversvømmelser.

Voldsomme regnskyl får kloakker til at flyde over i åer, fjorde og folks kældre. Udvikling af ny state-of-the-art vandteknologi vil give vandselskaber og kommuner et nyt redskab til en samlet planlægning og styring af vandet – hvad enten det kommer fra skybrud eller stormflod. Projektet hedder ”Water Smart Cities” og er et samarbejde mellem DTU, DHI, Krüger, Rambøll, DMI samt de fire største vandselskaber i Danmark HOFOR, Aarhus Vand, VandCenter Syd og BIOFOS.

"Water Smart Cities" skal bidrage til den bedst mulige planlægning, når danske byer bliver ramt af kraftige regnskyl og oversvømmelser

DHI’s input i ”Water Smart Cites” vil fokusere på udvikling og produktificering af hurtige og robuste modelkoncepter til realtids simulering og styring af afløbssystemer. Modeller, som bliver udviklet og testet i projektet, er: forecast af oversvømmelser, overløb fra afløbssystemer og effekter i recipienter og tilløb af vand og stof til renseanlæg. Modelkoncepterne vil integrere DHIs MIKE modeller og simplere modeller (surrogatmodeller), som er præcise og hurtige nok til realtids beregninger og optimering. Projektet vil udvikle beslutningsstøtteværktøjer og metoder til optimering af realtids styring af afløbssystemer og renseanlæg med hensyn til reduktion af overløb, reduktion af oversvømmelser og integreret optimering af afløbssystem og renseanlæg.

”Water Smart Cites” projektet bygger oven på DHIs nuværende projekt ”KlimaSpring”, som udvikler de grundlæggende software komponenter til surrogatmodellering og optimering af styring af afløbssystemer.  Resultaterne fra ”Water Smart Cites” og ”KlimaSpring” bygges ind i DHIs software og tilbydes til vores kunder løbende.  DHIs bidrag til udviklingen er delvist baseret på DHIs resultatkontrakt med Styrelsen for Forskning og Innovation.

Navnet ”Water Smart Cities” er valgt, fordi der i fremtiden vil være fokus på at bruge ny IT-teknologi som middel til en smartere styring af vandet, så det ikke belaster miljøet og gør skade på bygninger. Navnet handler også om at håndtere klimaudfordringerne på den bedst tænkelige måde.

Innovationsfonden har bevilliget 12,1 mio. kr. projektet, der samlet set forventes at koste 28,3 mio. kr. Bevillingen er givet på baggrund af behovet for at løse et stort samfundsmæssigt problem. Resultatet af projektet forventes at kunne skabe øget udenlandsk opmærksomhed om dansk vandteknologi.

Professor på Institut for Vand og Miljøteknologi under DTU, Karsten Arnbjerg-Nielsen, er projektleder på projektet, som starter i april 2016 og løber over fire år.