20 Jan 2016

DHI indgår Resultatkontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet

Styrkelse af vores konkurrenceevne igennem forskning og ny teknologi er vital for vækst og arbejdspladser.

DHI har som GTS-institut indgået en ny Resultatkontrakt for perioden 2016-2018 med Styrelsen for Forskning og Innovation under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Kontrakten skal understøtte implementeringen af DHI’s strategi og dermed medvirke til at styrke udvikling af nye teknologiske kompetencer og serviceydelser til gavn for det danske erhvervsliv og samfundet som helhed.

Ole Mark, Forskningschef, Danmark, siger ”DHI tager det som en overordentlig alvorlig opgave at udvikle nye produkter, serviceydelser og processer, som skaber vækst og arbejdspladser. Styrkelse af vores konkurrenceevne igennem innovation og ny teknologi er vital i tider med benhårdt kapløb om nationale og globale opgaver. Derfor indeholder vores nye 3-årige kontrakt 10 strategisk vigtige aktivitetsplaner, som både vil fokusere på virksomhedernes og samfundet behov her og nu samt samt på de samfundsbehov, som DHI forudsiger på baggrund af teknologianalyser og samfundsudvikling.

BedreInnovation giver en fuldstændig oversigt over de projekter og indsatsområder, som DHI skal varetage i de kommende tre år, samt kontaktinformation for hver enkelt indsats.
BedreInnovation giver dig også et overblik over de øvrige GTS-institutters aktivitetsplaner.

Ikke mindst små og mellemstore virksomheder nyder godt af DHI’s ekspertise og forskning:

  • Viden- og testcenter for bølgeenergi Danish Wave Energy Center (DanWEC) i Hanstholm får hjælp til at planlægge et bølgetestanlæg ud for Hanstholm. Projektet giver DanWEC en vigtig viden om, hvordan de udnytter bølgeforholdene i området bedst muligt til at skabe vedvarende energi. 
  • Musholm A/S fra Reersø i Farsø driver havbrug med opdræt af ørreder. DHI hjælper Musholm A/S med at finde de bedst egnede områder til fiskeopdræt til havs med respekt for dyrevelfærd og miljøet.
  • Biokube i sydsjælland udvikler og producerer minirenseanlæg til spildevand i både ind- og udland. Biokube har fået et væsentligt kompetenceløft, så virksomheden i dag producerer nogle af de mest robuste, selvkørende renseanlæg, der findes. Det rensede spildevand er så rent, at det har åbnet et stort marked i Mellemøsten, hvor der pga. vandmangel er et stort behov for genbrug af det rensede spildevand

Hertil kommer at DHI har et fokus på at løse vigtige samfundmæssige problemer relateret til vand og miljø, som for eksempel miljøundersøgelser i de danske farvande; samt at sørge for at danske rådgivere og virksomheder har adgang til state-of-the-art software til analyse og løsning af danske og udenlandske opgaver.

Kort om GTS-institutterne

GTS-institutter er en del af samfundets indsats for at skabe innovation i dansk erhvervsliv og udgør et stærkt netværk af teknologisk viden og kompetencer, der flytter virksomheder frem mod konkurrencedygtige produkter og processer. Samlet set modtager GTS-institutterne årligt omkring 300 mio. kr. af Styrelsen for Forskning og Innovation til udvikling af nye teknologiske ydelser. GTS-institutterne er almennyttige virksomheder.

Hvert år benytter knap 20.000 danske kunder GTS-institutternes teknologiske infrastruktur af testfaciliteter, laboratorier og faglig teknologisk viden.

GTS-institutterne kan hvert tredje år søge om resultatkontraktmidler.

Læs mere på www.gts-net.dk