09 Jun 2015

DHI indgår rammekontrakt med Beijng Water om smart vandforvaltning i byer

Den 23. maj indgik DHI en aftale med Beijing Water Authority, vandforsyningen i Beijing om støtte til at forbedre vandforvaltningen i Beijing, så man kan opbygge bedre og mere bæredygtige løsninger i de kinesiske byer.

Aftalen blev underskrevet indenfor rammen af den aftale, som Københavns Kommune har indgået med Beijing by om at samarbejde om bedre løsninger på udfordringerne omkring vandforsyning, spildevandrensning og håndtering af vand i byer generelt.

DHI skal hjælpe to institutter i Beijing, Beijing Institute of Water Science and Technology og Beijing Institute of Water med at forbedre deres forvaltning af vandet i Beijing og bruge DHI’s nyeste teknologi til at udvikle smarte løsninger på problemerne.

Samarbejde mellem København og Beijing
Den 3. december 2014 underskrev Beijings borgmester Wang Anshun og Københavns Overborgmester, Frank Jensen en samarbejdsaftale mellem de to byer. Inden for rammerne af den aftale var Beijing inviteret på besøg i København i slutningen af maj, og havde her mulighed for at møde danske virksomheder og lære af deres erfaringer.

Der er store udfordringer i forbindelse med forvaltning af vand i Kina, blandt andet forhold til vandkvalitet, oversvømmelser, vandforsyning og forurening af floderne og det åbne land. Det gør sig ikke mindst gældende i det nordlige Kina, hvor Beijing ligger. Her er meget store dele af produktionen lokaliseret og områderne lider samtidig af stor vandmangel og problemer med forurenet vand. 

DHI og andre danske virksomheder skal derfor nu hjælpe de kinesiske byer med at finde løsninger, så de kan spare vand og undgå forurening og oversvømmelser. Samarbejdet bliver facilitetet af CLEAN.