08 Jun 2015

Stor sygdomsrisiko ved kontakt til vand fra oversvømmelser

Ny forskning, som DHI har bidraget til, viser, at bakterieindholdet i det vand, som vi kommer i kontakt med på gader og stræder under oversvømmelser, er meget forurenet af bakterier og virus. Det udgør dermed en risiko for befolkningens sundhed.

Den gode nyhed er dog samtidig, at vi nu kan minimere sundhedsfaren i forbindelse med oversvømmelser. Der findes nye værktøjer, som kan estimere smitterisikoen ved forskellige typer af oversvømmelser fra f.eks. Campylobacter spp. og Norovirus  Det er vigtigt at sprede kendskabet til disse værktøjer og anvende dem i klimatilpasningsprojekter, så vi fremover kan forebygge sygdomstilfælde.

Forskningsprojekter, som DHI har deltaget i, har lagt grundstenene til udviklingen af ny kommerciel software til modellering af sygdomsrisiko. Projekterne er: SWI – Storm and Wastewater Informatics med DTU som lead, CORFU (EU FP7) med Exeter Universitet, som lead, og AQUAVIR (EU FP7) med DTU Nanotech som lead. Her har vi bidraget til at beregne forskellige scenarier for sygdom i forbindelse med oversvømmelser.

Tri-atleter med maveinfektion
Risikoen for sygdom er stor. Det blev bl.a. blev klart påvist efter Triatlon-konkurrencen Copenhagen Challenge i 2010, hvor 42% af deltagerne blev syge efter at have svømmet i vand, der var forurenet efter et kraftigt regnvejr. Det samme gjorde sig gældende efter oversvømmelsen i juli 2011, hvor helt op mod 22% af det professionelle oprydningspersonale blev syge.

DHI’s nye værktøjer kan nu kortlægge og beregne de sygdomsfremkaldende patogeners transport i afløbssystemer under tørvejr og under regnvejr og endda beregne koncentrationer og transport på terræn under oversvømmelser. Beregningerne foregår med hydrauliske vandkvalitetsmodeller, som kan simulere koncentrationen, når kloakvandet bliver fortyndet af regnvand. Modellerne som bruges er MIKE URBAN og MIKE FLOOD. Med samme metoder og anvendelse af MIKE 21 kan vi beregne sygdomsrisiko i forbindelse med badevand og produktion af drikkevand fra overfladevand.

Ved at bruge de nyeste forskningsresultater kan vi fremme optimal klimatilpasning, som sikrer, at ingen bliver syge af kontakt med spildevand. 

Se mere her: http://ing.dk/artikel/kronik-kloakvand-i-gaderne-kan-goere-os-syge-176531?utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=daglig.