28 May 2015

DHI vært for kemikaliekonference i København

Den 23. og 24. september er DHI værter for Nordic REACH Conference 2015, den første konference med nordisk fokus på registrering og godkendelse af kemiske stoffer før den kommende deadline i 2018.

Den europæiske kemikalielovgivning REACH implementeres over en tiårig periode.  Den næste – og sidste - vigtige deadline er den 31. maj 2018, som er tidsfristen for registrering af kemiske stoffer, der importeres eller produceres i mængder over 1 ton pr år per virksomhed.

Indlæg fra myndigheder og industri
Gæstetalere fra Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA), Miljøstyrelsen samt nordiske og tyske myndigheder vil give et overblik over, hvor lovgivningen er i dag. 

Desuden bidrager en række industrivirksomheder, heriblandt BASF, Kemira, Brenntag, Haldor Topsøe samt Novo Nordisk. Virksomhederne vil fortælle om de erfaringer, de har gjort indtil nu, og hvordan denne viden bedst muligt kan udnyttes frem mod 2018.

Temaer for konferencen
Hovedtema for konferencen er registrering og godkendelse af kemiske stoffer. Andre diskussionstemaer vil være hormonforstyrrende stoffer, samt hvordan man opfylder kravene om datadokumentation for kemiske stoffer uden at teste på dyr.

Konferencen afholdes i samarbejde med Miljøstyrelsen og Dansk Industri i Industriens Hus i København.

Læs mere om konferencen Nordic REACH 2015 her.