07 Oct 2015

Nordic REACH konferencen i København var en succes

Nordic REACH Conference 2015 blev afholdt med stor succes den 23. og 24. september i Industriens Hus i København.

Aktiviteterne var præget af en aktiv udveksling af synspunkter og stort engagement i debatterne. Mange deltagere gav desuden udtryk for, at de gerne så, at konferencen blev en tilbagevendende begivenhed.

Værter for konferencen var DHI i samarbejde med Miljøstyrelsen og DI. Formålet med konferencen var at give virksomheder konkrete råd og brugbar vejledning i forhold til REACH og den kommende deadline i 2018. Derudover var bl.a. hormonforstyrrende stoffer, som er et aktuelt emne i Norden, på programmet.

Hovedemnerne for konferencen var:

  • hvordan man forbereder sig på godkendelse
  • vejen frem mod REACH 2018
  • erfaringer fra tidligere registreringer og godkendelser
  • brugen af registreringsdata og –værktøjer
Mere end 100 aktører fra europæiske myndigheder og industrier deltog på konferencen, herunder beslutningstagere, lovgivningsansvarlige og forskere, samt konsulenter og specialister fra forskningslaboratorier. I løbet af konferencens to dage fik deltagerne en opdatering fra myndigheder og industrien fra de tidligere registreringer af kemiske stoffer. 

Repræsentanter fra industrien udvekslede desuden erfaringer med henblik på, hvordan man bedst forbereder sig på godkendelse og lægger en strategi for registreringer i 2018. Brugen af registreringsdata og eksponeringsscenarier samt mere specifikke værktøjer som fx QSAR blev også debatteret. DHI’s cheftoksikolog Poul Bo Larsen gav bl.a. en præsentation af, hvordan man bruger testmetoder, der ikke involverer dyreforsøg, for at opfylde kravene i REACH-lovgivningen. 

Et par kommentarer fra deltagerne:

‘Perfect location, excellent set of speakers!’ – Oliver Weiß, Researcher, KIST Europe
‘Great insights into a very complex topic.’ – Anne Deacon Juhl, Terma Aerostructure A/S

Nordic REACH Conference 2015 blev afholdt i Industriens Hus i København. © DHI