15 Dec 2014

Nyt partnerskab om miljøvenlige løsninger

DHI deltager i et nyt partnerskab, som miljøminister Kirsten Brosbøl lancerede den 9. december 2014.

Problematiske kemikalier skal ud af virksomhedernes produkter. Det nye partnerskab skal derfor rådgive især små og mellemstore virksomheder om, hvordan de kan finde brugbare alternativer til de problematiske kemikalier, de måtte bruge i dag.

Alternativer til problematiske kemikalier
DHI deltager i projektet med vores erfaring inden for miljø og kemikalier. Vi bidrager med metoder og værktøjer, så virksomheder kan identificere problematiske kemikalier i deres produkter og vurdere sundheds- og miljøeffekter af alternativer. Vi har også ansvar for en portal, hvor partnerskabets resultater vil blive formidlet. Via portalen vil virksomheder desuden kunne hente online kurser og få hjælp fra forskere til at løse udfordringerne med substitution af problematiske kemikalier. 

Foruden DHI deltager Teknologisk Institut med tekniske eksperter, RPA (England) varetager økonomiske vurderinger samt Københavns Universitet og Aarhus Universitet. Miljøstyrelsen støtter partnerskabet med 13,5 millioner kroner over de næste fire år. Pengene skal bl.a. gå til at støtte grønne projekter i virksomheder, ligesom virksomhederne kan søge om støtte til rådgivning.