19 May 2015

DHI deltog i rundbordssamtale med Chen Lei - Kinas minister for vandressourcer

DHI fik mulighed for at præsentere vores løsninger omkring forebyggelse og modellering af oversvømmelser for den kinesiske vandressourceminister Chen Lei og en ekspertdelegation ved en rundbordssamtale hos Dansk Industri den 13. maj.

Ole Mark, Direktør, Forskningscenter, og Qian-Ming Lu, Direktør for DHI, Kina præsenterede o diskuterede vores erfaringer med oversvømmelser i byer med Chen Lei. Præsentationen havde fokus på konsekvenser af de øgede og stadig mere voldsomme oversvømmelser og konsekvenserne bl.a. for trafikafvikling. Vi kunne også fremvise de resultater, der kan opnås ved MIKE Flood modellering for påvise risici og afhjælpe dem.

Modellering af oversvømmelsesrisici i byer giver mulighed for:

  • Et sammenhængende værktøj for analyser af risici og kosekvenser
  • Udvikling af realtidsvarslingssystemer
  • Forebyggelse og færre ødelæggelser ved oversvømmelser
  • Bedre reaktionstid, når oversvømmelsen sker.

Vi fik også mulighed for at præsentere et Partnerskab om Integrated Urban Water Management, som DHI faciliterer på vegne af Naturstyrelsen indenfor rammerne af China Europe Water Platform, et projekt til fremme af kinesisk-europæisk samarbejde om vand, som Danmark er lead for på vegne af EU.

Vores aktiviteter skal sammen med danske, europæiske og kinesiske partnere forbedre indsatsen omkring:

  • Reduktion af vandspild i byernes ledningsnet
  • Lokale løsninger og rekreativ brug af vand i byer
  • Urbane vandressourcer og vandgenbrug
  • Oversvømmelser og ekstreme regnhændelser
Partnerskabet præsenteres ved et seminar den 2. juni. Se mere her

Den kinesiske delegation var i Danmark i anledning af fejringen af 65-året for diplomatiske forbindelser mellem Danmark og Kina. Minister Chen Lei deltog bl.a. i CEWP Annual Meeting, hvor han sammen med Miljøminister Kirsten Brosbøl underskrev en erklæring om fortsat samarbejde og en 3-års Work Programme for Chine Europe Water Platform. Læs mere om CEWP her.