27 Apr 2015

Hvordan skal 900 mio. kr. til ny forskning fordeles?

Styrelsen for Forskning og Innovation skal skal fordele 900 mio. kr. til nye forskningsprojekter til gavn for dansk erhvervsliv. DHI er sammen med de øvrige 8 GTS-institutter modtagere af midlerne, men brugerne kan på bedreinnovation.dk være med til at bestemme, hvad vi skal forske i. På den måde sikrer vi forskning og innovation til gavn for dansk erhvervsliv.

På DHI har vi tidligere fået støtte til mange forskellige udviklingsprojekter, f.eks. at udvikle styresystemer til at styre flere renseanlæg sammen og dermed opnå bedre klimasikring eller til forbedret håndtering af vand i industrien bl.a. gennem bedre identifikation af stoffer, der er problematiske for sundhed og miljø.

Vi har identificeret en række områder, hvor der er behov for yderligere forskning og udvikling. Det er bl.a.:

  • Sensorer til vand og miljø
  • Effektiv urban vandinfrastruktur
  • Et godt vandmiljø
  • Cirkulær produktion – færre miljøbelastninger
  • Marin infrastruktur og energi

Du kan læse beskrivelser af alle de udvalgt områder på bedreinnovation.dk. Her kan du samtidig være med til at diskutere, om vi har udvalgt de rigtige forskningsprojekter, og hvordan indholdet af dem skal være. Du kan på den måde være med til at definere DHI’s og de øvrige GTS-institutters forskningsaktiviteter i perioden fra 2016 – 2018.

Tredje gang med ”crowdsourcing”
Det er tredje gang virksomheder og organisationer på denne måde bliver inddraget i en diskussion af, hvilke ydelser GTS-institutterne skal udvikle i de resultatkontrakter, de indgår med Styrelsen for Forskning.
GTS-institutternes opgave er at skabe dansk innovation med udgangspunkt i teknologi. I sidste ende er det Styrelsen for Forskning og Innovation, der vurderer GTS-institutternes aktivitetsforslag og bestemmer, hvilke aktiviteter der skal have offentlig støtte, men det sker med udgangspunkt i den debat, der har været på bedreinnovation.dk.

Kort om GTS
I Danmark er der ni GTS-institutter, der har til opgave at flytte danske virksomheder frem mod succes ved hjælp af teknologi. GTS-institutterne kan hvert tredje år søge om resultatkontraktmidler til udvikling af nye teknologiske serviceydelser til gavn for danske erhvervsliv. De ni institutter er: AgroTech, Alexandra Instituttet, Bioneer, DBI, DELTA, DFM, DHI, FORCE Technology og Teknologisk Institut.

Læs mere her:
www.gts-net.dk
www.bedreinnovation.dk