25 Nov 2015

Christine Antorini besøger DHI

DHI har haft besøg af Christine Antorini (S) - Formand for Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg.  Besøget var et led i en rundtur til GTS-institutterne for at se, hvordan dansk teknologi hjælper med at løse problemer i det danske samfund samt GTS-institutternes rolle i forbindelse med formidling af vand - og kemirelaterede forskningsresultater i forhold til både ungdomsuddannelserne og efteruddannelse.

Christine Antorini besøger DHIs forsøgshaller

Christine og hendes 4 erhvervspraktikanter blev præsenteret for THE ACADEMY by DHI, som omfatter alle DHIs danske og internationale trænings- og vidensdelingsaktiviteter og som blandt andet bidrager til vigtig efteruddannelse af danske ingeniører inden for klimatilpasningsmetoder. Jesper Fuchs, Projektchef, fremviste DHIs forsøgshaller for havne og kyster, hvor de besøgende havde stor spørgelyst om, hvorledes man bringer virkelighedens havne ind i en forsøgshal. Endelig præsenterede Jørgen Bo Nielsen, Vicepræsident for DHIs forskning og udvikling, betydningen af DHIs forskningsaktiviteter for det danske samfund og de danske virksomheder, og Forskningschef Ole Mark diskuterede DHIs besøgstjeneste for skole og gymnasieelever samt DHIs film om klimaændringer i Danmark og deres effekter.

”Forskning skal helt ud i virksomhederne for at skabe vækst og arbejdspladser. Her spiller GTS-institutterne en central rolle: Hvordan kan man bruge stamceller til at udvikle ny medicin til behandling af kronisk syge? Hvorfor er Danmark helt i front internationalt, når det gælder viden om sikring af kyster og af byer mod oversvømmelser? Og er det muligt at ændre lyden fra vindmøller, så den lyder som vinden i bøgetræer? Alt sammen viden, som er med til at få danske virksomheder helt i front i produktudvikling i en hård, international konkurrence”, siger Christine Antorini.