28 Oct 2015

GTS-vision: Mere teknologi til flere virksomheder

Danske virksomheder bør styrkes yderligere i at udnytte de muligheder, som ny teknologi giver. Med en omfattende plan kommer GTS-institutterne, herunder DHI, dem nu til undsætning. Formålet er at sikre, at danske virksomheder også i fremtiden har adgang til en teknologisk infrastruktur i verdensklasse.

Evnen til at udnytte nye teknologier og omsætte viden til vækst er afgørende konkurrenceparametre for danske virksomheder i fremtiden. Alligevel er mange - især små og mellemstore danske virksomheder – tilbageholdende med at gribe de nye teknologiske muligheder. Det kalder på, at der bliver gjort noget ekstra i de kommende år for at sikre, at teknologi kommer i anvendelse i en bred gruppe af danske virksomheder.

Det er baggrunden for, at GTS-institutterne nu fremlægger en vision for sin udvikling frem mod 2021. Visionen skal sikre, at dansk erhvervsliv også i fremtiden har adgang til strategiske nøgleteknologier, faciliteter, laboratorier og menneskelige kompetencer på et højt internationalt niveau

”Det er et stort problem, da evnen til at anvende teknologi i produkter og processer bliver en afgørende konkurrenceparameter i fremtiden. Det kalder på en særlig indsats, der bringer Danmark helt i front, når det handler om teknologisk innovation”, siger direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen ”Det er baggrunden for, at vi nu, som et bidrag til at løse de udfordringer dansk erhvervsliv og samfund står overfor, præsenterer en ambitiøs vision for GTS-institutternes udvikling frem mod 2021. Indsatsen skal sikre, at dansk erhvervsliv også fremadrettet har hurtig adgang til teknologisk service i verdensklasse, og at den bliver bredt ud til endnu flere virksomheder i hele landet”, siger Ragnar Heldt Nielsen.

Industrien tager godt imod visionen
En af dem, der tager godt imod den nye vision fra GTS-institutterne er Charlotte Rønhof, der er underdirektør i Dansk Industri (DI).
”Med strategien sætter GTS-institutterne fokus på, hvordan teknologi og verdensklasse teknisk infrastruktur kan løfte danske virksomheder, og hvordan mindre og mellemstore virksomheder i højere grad kan tage teknologien i brug. Jeg ser rigtig gode perspektiver i strategien – anvendelse af teknologi er og bliver afgørende for konkurrenceevnen i danske virksomheder”, siger Charlotte Rønhof.

Tre store indsatsområder
GTS-institutterne vil med udgangspunkt i tre store indsatsområder intensivere arbejdet til fordel for dansk erhvervsliv og ikke mindst de små og mellemstore virksomheder. Vi vil:

  • Udbygge den teknologiske infrastruktur af testfaciliteter, laboratorier og menneskelige kompetencer. Det skal ske i et stadig tættere samarbejde med industrien samt danske og udenlandske videninstitutioner
  • Styrke den direkte virksomhedskontakt med en intensiveret indsats over for de danske SMV’ere, rådgivningsydelser med styrket fokus på forretningsudvikling og fokus på vækstvirksomheder
  • Udvikle de internationale aktiviteter til gavn for Danmark, så vi øger adgangen til internationale videnressourcer, styrker eksporten og øger Danmarks attraktion for udenlandske FoU investeringer. 

I publikationen er det muligt at læse mere om de konkrete aktiviteter, GTS-institutterne vil sætte i gang frem mod 2021. Du kan se visionen her:
http://gts-net.dk/publikationer/egne-udgivelser/gts-vision-2021-teknologi-der-flytter-danske-virksomheder/

Kort om GTS-institutterne
De ni GTS-institutter er, udover DHI: AgroTech, Alexandra Instituttet, Bioneer, DBI, DELTA, DFM, DHI, FORCE Technology og Teknologisk Institut.

GTS-institutter er en del af samfundets indsats for at skabe innovation i dansk erhvervsliv og udgør et stærkt netværk af teknologisk viden og kompetencer, der flytter virksomheder frem mod konkurrencedygtige produkter og processer. Samlet set modtager GTS-institutterne årligt omkring 300 mio. kr. af Styrelsen for Forskning og Innovation til udvikling af nye teknologiske ydelser. GTS-institutterne er almennyttige virksomheder. Hvert år har GTS-institutterne op imod 20.000 danske kunder. Læs mere på www.gts-net.dk