20 Jan 2015

Satellitbilleder kortlægger oversvømmelser i Danmark

I weekenden den 9-11. januar passerede to storme hen over Danmark.

Under og efter stormene blev der udsendt stormsflodsvarsler i forskellige egne af landet. For at kunne overvåge og kortlægge omfanget af oversvømmelserne bad DHI GRAS AirBus Defence and Space om at få adgang til TerraSAR-X-satellitbilleder af områderne. På DHI GRAS har vi nu analyseret og kortlagt de oversvømmede områder.

Den store fordel ved at bruge radar satellitter som TerraSAR-X er muligheden for at få adgang til billeder uafhængigt af vejr- og lysforhold. Derfor var det muligt at få billeder af de faktiske forhold på stedet, selv mens der var kraftig vind (op mod 34-40 m/s i dette tilfælde), massivt skydække og i løbet af natten.

Illustrationen nedenfor viser dele af det oversvømmede område omkring Limfjorden. På satellitbilledet i baggrunden kan man se vandet som sort, mens områderne på land er i hvidt og gråtoner. De lyseblå områder viser oversvømmede områder. 

Vi fik adgang til billeder af forskellige egne af Danmark den 11., 12., og 13. januar. Ved at planlægge og reagere på lignende oversvømmelser og storme i fremtiden vil det være muligt at planlægge nye optagelser af satellitbilleder, mens vandet er på sit højeste niveau og dermed få bedre viden om, hvordan vi undgår oversvømmelser i fremtiden.