12 Dec 2014

DHI udvalgt som miljørådgiver for den faste forbindelse over femern bælt

Fredag den 28. november 2014 underskrev DHI som leder af FEMO konsortiet (Fehmarnbelt Environmental Monitoring and Consultancy) en rammekontrakt på 300 mio. kr. med Femern A/S

Femernprojektet har til opgave at etablere en fast forbindelse (en sænketunnel) mellem Nordtyskland og Danmark over Femern Bælt. Vi har tidligere sammen med andre partnere og Femern A/S (som er ansvarlig for at planlægge den faste forbindelse) arbejdet med at undersøge de miljømæssige konsekvenser af henholdsvis anlægsarbejdet og de permanente anlæg. Som en del af miljøvurderingen (WWM) har vi foretaget en 2-årig overvågning af miljøet samt en tilbundsgående evaluering af tre mulige løsninger: en sænketunnel, en hængebro og en boret tunnel.

Over de næste syv år vil vi overvåge byggeaktiviteternes påvirkning af miljøet i havet, i luften og på land for at sikre overholdelse af de grænser, der er fastsat af myndighederne. FEMO’s opgaver vil omfatte:

  • Drift af et hydrografisk overvågningssystem med to hovedbøjer og flere kystnære bøjer
  • Kontrol af sedimentspild fra gravearbejdet, som forventes at omfatte 19 mio. m3
  • Overvågning af undervandsstøj og dennes indvirkning på havpattedyr
  • Overvågning af påvirkningerne på havfugle samt på plante- og dyreliv
  • Overvågning af påvirkningerne på kyst- og havbundens morfologi
  • Overvågning af støj, støv og vibrationer på land
  • Planlægning og udvikling af kompenserende tiltag på land, inkl. en kunstig sø 
  • Bistand med ad hoc-vurderinger i forbindelse med kommende tilpasninger af projektet i forhold til grundlaget for den tidligere udførte miljøvurdering
  • Aktiviteter i forbindelse med godkendelse af den endelige plan i henholdsvis Danmark og Tyskland

Ud over DHI Danmark omfatter FEMO konsortiet også Orbicon (Danmark), BioConsult SH (Tyskland) og MariLim (Tyskland). Underleverandørerne omfatter DHI Tyskland, DHI-GRAS (Danmark), NIRAS A/S (Danmark), Institut für Technische und Angewandte Physik GmbH (Tyskland), WTM Engineers (Tyskland), Müller-BBM (Tyskland) og Fiskeøkologisk Laboratorium (Danmark). FEMO’s arbejde med anlægsfasen af Femern projektet startede den 1. december 2014.