25 Nov 2014

DHI som væksthus for nye ideer inden for arbejdet med Offshore og Kystteknologi

I 2014 har 4 af vores unge ingeniører taget PhD-grad fra DTU inden for områder der har stor betydning for dansk erhvervsliv.

Disse fire ingeniører fra DHI Ports and Offshore Technology og Coastal and Estuarine Department viser tydeligt omfanget af vores vedvarende og bredt favnende forskningsaktiviteter på området:
  • Bjarne Jensen har studeret “Wave interaction with porous coastal structures” med Professor Erik Damgård Christensen, DTU, som vejleder. Hans arbejde bestod bl.a. af detaljeret CFD (computational fluid dynamics) modellering af stenbølgebrydere.
  • Thor Ugelvig Petersen har gennemført PhD-projektet: “Stability of stone covers”, med Professor Mutlu Sumer, DTU, som vejleder. Thor har undersøgt erosionsbeskyttelse ved off-shore vindmøller.
  • Morten Andersen har gennemført afhandlingen: “Hvirveldynamik og strømningstopologi” med Professor Morten Brøns som vejleder. Han har set på teoretiske beskrivelser af komplekse strømforhold. 
  • Sina Seremi har studeret “Density driven currents and deposition of fine materials” med Associate Professor Jacob Hjelmager Jensen som vejleder. Sina har fokuseret på detaljeret modellering af spredning af fint sediment.
Gennem DHI’s målrettede forsknings-, udviklings og innovationsaktiviteter har vi et omfattende samarbejde med anerkendte danske og internationale universiteter og forskningsinstitutioner som f.eks. DTU.

Thor Ugelvig Petersen (Ports and Offshore Technology), Morten Andersen (Ports and Offshore Technology), and Sina Seremi (Coastal and Estuarine Department) arbejder nu på DHI. Bjarne Jensen, ikke på foto, arbejder også på DHI (Ports and Offshore Technology).