16 Apr 2012

DHI deltager i Forskningens Døgn 20.april 2012

Sammen med 3 andre forskningstunge virksomheder på Scion DTU: Delta, ALK og Chr.

Sammen med 3 andre forskningstunge virksomheder på Scion DTU: Delta, ALK og Chr. Hansen deltager DHI i den landsdækkende forskningsfestival ”Forskningens Døgn”

Formålet med Forskningens Døgn er at øge opmærksomheden og vække interesse for forskning hos den danske befolkning og skabe forståelse for den betydning, som forskning har for vores samfund og hverdag. Forskningens Døgn henvender sig til alle, der er åbne for at blive underholdt og lære nyt - og især til dem, der ikke til dagligt har berøring med forskning og innovation.

Forskningens Døgn er en naturlig videreførelse af det undervisningstilbud som DHI allerede har: På tredje år tilbyder DHI klimaundervisning til skoleklasser fra 5. klasse og op til 3.g. Som led i Forskningens Døgn får fire gymnasieklasser et indblik i DHI’s ekspertise inden for klimaændringer og klimatilpasninger. ”Gennem klimaundervisningen håber vi på at kunne skabe interesse for naturfagene og få de unge til at tænke og agere klimabevidst”, siger Mette Petersen, klimaundervisningskoordinator. Derudover kommer de fire klasser forbi DHI’s forsøgsanlæg for bølgeforsøg.

DHI’s klimaundervisning er primært rettet mod skoleklasser og indtil videre har næsten 1000 elever modtaget denne undervisning. For at nå ud til endnu flere elever DHI tager DHI også imod besøg af lærerstuderende samt færdiguddannede lærere. Tirsdag den 24. april kommer 30 fysisklærere fra gymnasiet på besøg for at få et indblik i, hvordan klasseværelsets fysikundervisning bliver anvendt i praksis.

Delta, ALK og Christian Hansen har tilsvarende tilbud på Forskningens Døgn, og samlet kommer mere end 200 elever igennem Scion DTU. Tilbuddet dækker en stor del af nærområdet, da elever kommer fra Nærum, Rungsted, Birkerød, Fredensborg, Gribskov og Helsingør.