12 Aug 2014

Reportáž je zo školenia Hydrodynamického modelovania prielomových vĺn pri pretrhnutí priehrad pomocou softvérového nástroja MIKE 11

Reportáž je zo školenia Hydrodynamického modelovania prielomových vĺn pri pretrhnutí priehrad pomocou softvérového nástroja MIKE 11.

Školenie pre špecialistov civilnej ochrany a vodného hospodárstva šiestich krajín, Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Gruzínska, Moldavska a Ukrajiny, viedla spoločnosť DHI SLOVAKIA, s.r.o. na Liptovskej Mare v roku 2013.

http://www.youtube.com/watch?v=7xiXyv4mRss&feature=share