15 Aug 2014

DHI har gjennomført en komplett analyse av historiske strømdata for Nordsjøen

For å løse Statoils behov benytter DHI sin egenutviklede tre-dimensjonale, hydrodynamiske modell, MIKE 3 Flexible Mesh

Tilgang til pålitelig, hydrografisk metocean data er avgjørende for å lykkes med marin infrastruktur og offshore energiprosjekter. Det bør tas hensyn til både daglige hendelser og ekstreme situasjoner når grunnlaget som prosjektet utvikles fra blir etablert.

Statoil har behov for mer detaljert kunnskap om strømmer, spesielt på havbunnen for den nordlige delen av Nordsjøen. Det er også behov for informasjon om historiske data for en lang tidsperiode for å oppnå nødvendig kvalitet på designkriterier for offshore olje- og gassinstallasjoner.

For å løse Statoils behov benytter DHI sin egenutviklede tre-dimensjonale, hydrodynamiske modell, MIKE 3 Flexible Mesh.

Modellen er satt opp for strøm drevet av krefter fra metrologiske- og oseanografiske forhold og tidevann. Strømdata for ulike dybder for hele den nordlige delen av Nordsjøen er tatt ut og vil nå være en del av Statoil sin Metocean database til bruk for framtidige prosjekter.