08 Aug 2014

Rune Christensen er ny avdelingsleder for Urban Solutions i Oslo

Vi er glade for å kunngjøre at Rune Christensen fra og med 1. august er vår nye Head of Department, Urban Solutions, ved vårt kontor i Oslo.

Rune har jobbet med prosessteknikk, forretningsutvikling og produktledelse innenfor vann i Veolia og Schneider Electric og hans viktigste oppgave blir å utvikle vårt tjenestetilbud innenfor vannforsyning, avløpsteknikk, overvann og flom i den sørlige delen av Norge. Vi er sikre på at både våre eksisterende og nye kunder på det sentrale Østlandet vil oppleve denne forsterkningen som positiv og at vi sammen skal kunne gjennomføre enda flere gode prosjekter med vann og vannmiljø i fokus. Ansettelsen av Rune markerer starten på det vi håper blir en kraftig oppbygging av vårt fagmiljø i Oslo og vi regner med at vi i løpet av kort tid vil ha ytterligere forsterkninger på plass ved vårt kontor i Forskningsparken i Oslo.