18 Jun 2012

DHINOBrukermøte2012

RADISSON BLU AIRPORT HOTEL, OSLO23-24 OKTOBER 2012 Benytt anledningen til å møte kolleger og bransjefolk og utveksle erfaringer og ta del i de mange nyhetene i MIKE by DHI versjon 2012! Tider:Tirsdag 23 oktober 10-17, felles middag

RADISSON BLU AIRPORT HOTEL, OSLO
23-24 OKTOBER 2012

Benytt anledningen til å møte kolleger og bransjefolk og utveksle erfaringer og ta del i de mange nyhetene i MIKE by DHI versjon 2012!

Tider:
Tirsdag 23 oktober 10-17, felles middag 19:30
Onsdag 24 oktober 9-15

Priser:
2.800 NOK inkl konferansemateriell, lunsj, kaffe og tirsdagens felles middag. Deltagere som holder en MIKE-brukerpresentasjon betaler kun 900 NOK!

Program (foreløpig):
Dag 1: Brukernes egne presentasjoner (20-30 min)
Dag 2: Nyheter i MIKE by DHI 2012, demos, modelleringstips og triks

Nyhetene i MIKE by DHI 2012 gjennomgås verktøy for verktøy, sammen med presentasjon av generelle forbedringer!

FEFLOW, vårt FEM-baserte verktøy for heat/mass/flow transport presenteres og demonstreres. FEFLOW er spesielt godt egnet til avansert modellering av grunnvann og forurensningstransport i fjell og løsmasser.

MIKE FLOOD (River) tips og triks 

Abstract og påmelding
Deltagere oppfordres til å sende inn abstract via e-post (adresse under) så snart som mulig.
OBS! Bidrag som ikke er direkte koblet til hovedtemaet (Sustainable cities) er like velkomne!

Abstract, påmelding og spørsmål sendes til mikebydhiugm2012@dhigroup.com

Deltagere sørger selv for overnatting. Vi har reservert et antall rom på Radisson Blu. Først til mølla gjelder.

Hjertelig velkommen!