14 Oct 2019

Workshop om beregning af migration fra plast

I samarbejde med Dansk Materiale Netværk holder DHI den 6. november en workshop om modeller, der kan bruges til at beregne afgivelsen af kemiske stoffer fra plastmaterialer.


Kemiske stoffer kan migrere fra plastmaterialer til det, de er i berøring med. At teste for migration tager imidlertid tid og koster penge. En løsning er i stedet at lave beregning af mulig migration.

På workshoppen vil det blive illustreret hvilke muligheder, der er i at anvende beregningsmodeller, og hvordan man ved hjælp af modellerne kan beregne afgivelsen af stoffer til fx blod, hud, drikkevand og havvand.

Beregninger kan blandt andet anvendes i forbindelse med plast til medicinsk udstyr, fødevarekontaktmaterialer, emballage til hudplejeprodukter, drikkevandsrør og marine installationer.

Deltagerne må meget gerne indsende eksempler på problemstillinger eller cases, som kan bruges til at lave beregninger.

Dato og sted

Onsdag den 6. november 2019
DHI A/S, Agern Allé 5, 2970 Hørsholm

Læs mere og tilmeld dig her.

Kontakt

Helle Buchardt Boyd
hbb@dhigroup.com