18 Oct 2019

Er regnvand fra skybrud en sundhedsrisiko i grønne områder?

Grønne områder anvendes i stigende grad til midlertidig opbevaring af vand efter skybrud. DHI er med til at undersøge, om det udgør en sundhedsmæssig risiko for personer, der benytter områderne efter voldsomme regnskyl.

De senere års meget kraftige regnskyl og skybrud presser kloaksystemet. Derfor planlægger flere kommuner og vandforsyninger at lede regnvand ud på grønne områder som fx fodboldbaner og parker. Det udledte regnvand er i nogle tilfælde blandet med spildevand. Spildevandet kan indeholde sygdomsfremkaldende bakterier, vira og parasitter, som man kan komme i kontakt med, når man fx leger, spiller og opholder sig på områderne.

Et nyt projekt skal kortlægge den sundhedsmæssige risiko ved at opholde sig i grønne områder efter et skybrud og samtidig undersøge, hvordan man kan begrænse faren.

DHI er med til at undersøge, hvor længe græsset i grønne områder, hvor der har været udledt regn- og spildevand ved et skybrud, kan indeholde sygdomsfremkaldende organismer.

DHI har i et tidligere projekt lavet den første undersøgelse af de sundhedsmæssige risici ved skybrudsvand, og hvor lang tid det tager, før risikoen for eksponering for sygdomsfremkaldende bakterier er aftaget.

I undersøgelsen blev to forsøgsarealer oversvømmet, det ene med rent drikkevand, det andet med en blanding af drikkevand og spildevand med sygdomsfremkaldende bakterier. Målingerne blev sammenholdt med modellinger af spredningen af spildevand efter et skybrud, og der blev lavet en mikrobiel risikovurdering af sygdomsfremkaldende bakterier, vira og parasitter i vandet.

Resultatet viste, at det kan tage op til 14 dage efter et kraftigt regnskyl, før niveauet af sygdomsfremkaldende organismer er så lavt, at organismerne ikke længere kan påvises.

Sammen med HOFOR, DTU og vandselskaberne i Aalborg, Odense, Gladsaxe og Gentofte skal DHI nu afprøve erfaringerne i praksis. Samtidig skal det undersøges, hvor store risici er, og hvordan man får styr på dem ved f.eks. at ændre skybrudsplaner eller ved information til borgerne.

Projektet er finansieret af vandsektorens teknologiudviklingsfond VUDP og afsluttes i 2020.

Kontakt

Claus Jørgensen
clj@dhigroup.com