09 Jul 2019

Samarbejde mellem DHI og gymnasieskolen om naturfag

DHI ønsker at udvikle et samarbejde med gymnasierne for at skabe bedre muligheder for, at talentfulde unge med interesse i naturfag vælger en karrierevej indenfor hydrologi og vandbygning.

Målet er at åbne de unges øjne for, hvordan man med viden om naturgeografi, matematik og fysik kan løse nogle af verdens store klima- og vandrelaterede problemer, og dermed anspore de unge til at vælge en karriere indenfor vandsektoren. Det vil styrke dansk erhvervsliv at uddanne eksperter til fortsat at kunne være med til at løse nogle af Danmarks og verdens mest presserende vandrelatererede problemer.

I dialog med gymnasielærerne stiller vi viden og materialer til rådighed, fx i form af data, så lærerne kan skræddersy forløb, der passer til deres fag og undervisningsforløb.

Et eksempel på dette er et projektforløb om bølgeenergi, hvor vi gav eleverne på Frederikssund Gymnasium forskellige faglige input. Blandt andet ved at vise hvordan beregninger med computermodeller af tilgængelig bølgeenergi på havet og overvejelser over bølgemaskiners virkningsgrader kan bidrage til diskussionen om fremtidens valg af alternative energiformer.

DHI understøtter gymnasiesektoren med viden og data i udvalgte projektforløb og samarbejder med undervisere om at vække elevernes interesse for en naturfaglig karrierevej.