06 Feb 2019

Genanvendelse af plast til fødevareemballage

En meget stor del af al plastemballage anvendes til fødevarer. Der er derfor god fornuft i at genanvende plasten til ny fødevareemballage. Genanvendelse af emballageaffald er dog ikke uden fare for problematiske stoffer. DHI kan hjælpe med at afklare, hvor galt det er.

En af de store udfordringer ved at genanvende plast til fødevarer er bortskaffelse. Når plastemballage bliver til affald, bliver fødevareemballagen blandet med andre emballager fra fx rengøringsmidler eller shampoo og cremer, hvor indholdet af parfume og andre stoffer kan trænge ind i plasten. Det gør det svært at opnå en kvalitet, der ikke er forurenet, men er god nok til at kunne blive genanvendt til fødevarer.

DHI-tox-food-materials
Store mængder plast bliver brugt til at emballere fødevarer, og det giver derfor god mening at genanvende plasten til ny emballage. For at øge incitamentet udvider EU fra 2025 producenternes ansvar for at genanvende plast.


En schweizisk forskergruppe har lavet en opgørelse over de mest sandsynlige kemiske stoffer i plastemballage og fandt 906 forskellige stoffer. Af disse rangerer over 100 stoffer højt med hensyn til at udgøre fare for enten sundhed eller miljø, og 15 stoffer anses for at være hormonforstyrrende. 
Regenerater, det vil sige genanvendt plast, skal overholde kravene i den europæiske kemikalielovgivning REACH. Man skal blandt andet have styr på, at regeneratet ikke indeholder stoffer, som kræver særlig godkendelse eller risikerer at blive underlagt kommende restriktioner.

Genvindingsprocessen af regenerater skal godkendes af EU-Kommissionen. Inden da skal man overfor den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, kunne dokumentere, at processen fungerer effektivt i forhold til at fjerne forureninger i plastmaterialet. EFSA har vurderet ca. 100 ansøgte processer som favorable, men kommissionen mangler fortsat at offentliggøre de endelige godkendelser. 

Fra affald til ren fødevareemballage 

En af de ting, der vil lette fremstillingen af regenerater, er at designe emballager i ét enkelt plastmateriale, så de er nemme at sortere i brugbare fraktioner. Derudover er det en god ide at undgå indfarvning af plast samt lim, som er vanskeligt at slippe af med og bidrager med forurening.

Selv om der er flere forhindringer for at genanvende plast til fødevarer, er der heldigvis en del eksempler på, at det kan lade sig gøre. Typisk er der tale om genanvendt plast med et co-extruderet lag af jomfruelig plast, der vender ind mod fødevaren og virker som en barriere mod eventuelle rester af uønskede stoffer i den genanvendte plast.

DHI kan hjælpe med at forudsige hvilke stoffer, der vil kunne vandre ind og ud af polymere plastmaterialer. Vi har udviklet en model, så vi kan beregne i hvor stort omfang specifikke stoffer vil migrere ud i fødevarer. Modellen kan også anvendes til at beregne migration til vand, lægemidler, kosmetik og miljø. Vi rådgiver desuden om, hvordan man opfylder kravene i kemikalielovgivningen REACH og reglerne om fødevareemballage og -kontaktmaterialer.