10 Dec 2018

Kystnært vandmiljø skal kortlægges med satellitter

For første gang skal vandmiljøet langs hele Danmarks kyststrækning kortlægges, og det skal ske ved hjælp af billeder og data fra satellitter. Ved at bruge satellitter bliver opgaven både lettere at foretage og mere nøjagtig, og det vil styrke beskyttelsen af vores kystnære vandmiljø.


[Copyright: Shutterstock / divedog]

Badeture, krabbefiskeri og gåture ved stranden. Et sundt vandmiljø langs med de danske kyster er for mange af os en vigtig del af vores natur. Men faktorer som klimaforandringer, næringsstoffer og invasive arter sætter vandmiljøet ved kysterne under pres. Derfor er det vigtigt, at vi overvåger tilstanden i det kystnære vandmiljø, så vi kan gribe ind, når der er problemer. Men at overvåge og kortlægge Danmarks knap 9000 km lange kyststrækning er både en besværlig og omkostningsfuld opgave, der tidligere er foretaget af dykkere og ved tolkning af flyfotos, og som derfor aldrig har givet det fulde rumlige overblik. Men det ændrer ny satellitteknologi nu på. Ved hjælp af data og billeder fra satellitter omkring jorden, skal hele Danmarks kystnære vandmiljø nu kortlægges med en mere effektiv og komplet dækkende metode.  

Brug af data og billeder fra satelliter er en teknologi i rivende udvikling, der giver os flere og flere muligheder for at gøre ting lettere og mere omkostningseffektiv. At bruge satellitfotos til at kortlægge vandmiljøet ved kysterne er endnu en opgave, hvor den nye teknologi kan bruges til at indsamle data mere effektivt,” siger Lars Boye Hansen fra DHI GRAS.


Bundvegetationens udbredelse  

Forskningsinstituttet DHI GRAS skal stå for kortlægningen, der foretages i løbet af 2018 – 2019, og er støttet med 1,4 millioner kroner af VELUX FONDEN. Det nuværende fokus i moniteringsprogrammet i Danmark har været at måle, i hvilken dybde ålegræs vokser på, i et begrænset antal dykker-transekter. Denne dybde afhænger af vandets klarhed, og bruges derfor som en indikator for et områdes generelle økologiske status. Med informationen fra satellitterne bliver det nu muligt at inkludere ændringer i vegetationens udbredelse i vurderingen af et områdes status, og dermed få et mere komplet billede af situationen langs de danske kyster. 

Der er på mange måder tale om et nytænkende projekt, som vi er glade for at støtte. DHI GRAS’ brug af satellitdata og billedbehandling, giver et nyt samlet overblik over blandt andet ålegræssets udbredelse, som er af afgørende betydning for forvaltningen af det kystnære miljø,” siger Mikkel Klougart, Programchef fro VELUX FONDENs miljøprogram. 


VELUX FONDEN

VELUX FONDEN ønsker at bidrage til en bæredygtig balance mellem benyttelse og beskyttelse af havets ressourcer. De har i den forbindelse valgt at støtte den nye kortlægning af dansk bundvegetation, da vi i Danmark mangler en storskala tilgang til kortlægningen af den kystnære bundvegetations udbredelse, som vil være til gavn for mange. Når kortlægningen er færdig, vil resultaterne blive lagt ud til fri og gratis afbenyttelse. 


DHI GRAS 

DHI GRAS er enepartner i projektet og har i mere end 18 år leveret satellitbilleder og information til danske og internationale kunder. DHI GRAS har tidligere gennemført lignende miljø-kortlægningsopgaver for kommuner og styrelser rundt omkring i landet.