07 Nov 2018

DHI tager næste skridt inden for flydende offshore vindmølleteknologier

Forskningsprojektet FloatStep, der har DHI som deltager, er det seneste initiativ til udvikling af nye teknologier til flydende offshore vindmøller.

Havvindmøller vinder mere og mere terræn på havet over alt i verden. Men i store dele af verden er havet for dybt til, at møllerne kan sættes fast på havbunden. Det gælder for eksempel på USA’s vestkyst, i Japan og i Frankrig. Derfor er man flere steder i verden begyndt at udvikle og teste flydende vindmøller.

Flydende møller skal industrialiseres
Nu tager danske forskere og virksomheder i projektet FloatStep næste skridt på vejen mod egentlig industrialisering af de flydende havmøller. De skal optimere de værktøjer og metoder, som bruges til at designe og udskibe flyderne, som møllerne står på. Målet er blandt andet at gøre det billigere og nemmere at producere platformene og at tilpasse møllerne til dem.

Avancerede Computational Fluid Dynamic-værktøjer og DHI’s eget modelværktøj MIKE 3 Wave FM vil blive brugt til at beregne flyderens respons selv under meget komplekse bølgeforhold. Her er det helt essentielt, at bevægelser og kræfter i fortøjningen er korrekt simuleret.

Simuleringsværktøjerne vil blive valideret både via fysiske modelforsøg og ved resultater fra fuldskalamålinger.

De fysiske modelforsøg udføres i DHI dybvandsbassin på hovedkvarteret i Hørsholm sammen med DTU Vindenergi. Prototypedata kommer fra TetraSpar-fundamentet, der er udviklet af Stiesdal Offshore Technologies og installeret med en vindmølle fra Siemens-Gamesa.

”FloatStep’s designredskaber til flydende offshore vindmøller bliver bl.a tilgængelig som såvel DHI software som rådgivning og fylder et vigtigt nuværende behov i den accellererende udvikling af kommerciel skala flydende vindparker”, udtaler Bjarne Jensen, der leder DHI’s del af projektet.

Projektet vil løbe over de kommende fire år med start i december 2018. Når projektet slutter i 2022 har projektpartnerne optimeret eksisterende værktøjer og udviklet nye designmodeller, der vil give branchen adgang til state-of-the-art værktøjer til design af flydende havvindmøller.

FloatStep finansieres af Innovationsfondens Grand Solutions initiativ med 16 mio. DKK og har et samlet budget på 22 mio. DKK.


TetraSpar fundamentet testes i DHI’s dybvandsbassin.

MIKE 3 Wave FM

MIKE 3 Wave FM modellen integreres med en OpenFoam CFD-model for at skabe et stærkt designværktøj til flydende fundamenter.