19 Sep 2018

DHI vinder guld

Prisen ”Project Innovation Award 2018” blev i mandags uddelt i Tokyo af IWA (International Water Association). DHI får prisen for sit arbejde med online-platformen WASSMO, der gør det muligt for de afrikanske lande at rapportere om deres vandsituation og deres fremskridt henimod FN’s 17 verdensmål. DHI har arbejdet sammen med United Nations Environment Programme om aktiviteterne.© International Water Association

Afrika har manglet troværdige overvågnings- og rapporteringssystemer, der kan bruges til at træffe veldokumenterede beslutninger om effektiv udnyttelse af kontinentets vandressourcer. Det har været en udfordring for African Minister’s Council on Water (AMCOW), der en gang om året skal aflægge rapport om, hvordan det går med vandressourcerne i Afrika.

Derfor igangsatte AMCOW for nogle år siden projektet ”Establishment of a Monitoring and Reporting System for the Water Sector in Africa”. Projekt blev gennemført fra slutningen af 2015 til midten af 2017. I projektet udviklede DHI i samarbejde med UNEP (United Nations Environment Programme) online-platformen WASSMO (Water and Sanitation Sector Monitoring).

Det web-baserede IT-system gør det muligt for de afrikanske lande at administrere, dokumentere og overvåge deres vandsektor på en brugervenlig måde. IT-systemet overvåger udviklingen på 43 indikatorer inden for følgende syv områder:

  1. Vandinfrastruktur til vækst
  2. Forvaltning og beskyttelse af vandressourcer
  3. Vandforsyning, sanitet, hygiejne og spildevand
  4. Klimaændringer og katastrofeforebyggelse
  5. Governance og institutioner
  6. Finansiering
  7. Informationsstyring og kapacitetsudvikling

Projektet har dermed gjort det muligt for Afrika for første gang at indtage en førerposition, når det handler om gennemsigtighed, dokumentation og fleksibilitet i overvågningen af vandsektoren.