26 Apr 2018

Bioteknologi til rensning af hospitalsspildevand

DHI og Aquaporin A/S er netop nu i gang med at teste avancerede aquaporin-baserede membraner til at rense hospitalsspildevand for lægemiddelstoffer.

Biotechnology DHI

© Fotolia / magann


Aquaporiner er vandkanalerne i levende organismers celler. Aquaporiner tillader passage af vand ind og ud af cellerne og hindrer samtidig passage af ioner og andre opløste molekyler. Dvs. at aquaporiner er naturens egen meget selektive rensemekanisme. Aquaporin A/S har udviklet og producerer industrielle membraner, så aquaporinerne kan benyttes til at rense vand.

Rester af lægemidler og hormonforstyrrende stoffer i vandressourcer og i miljøet er et stigende problem. Især i områder, hvor drikkevandsforsyningen er påvirket af spildevand er indholdet af lægemidler forøget.

I projektet tester og tilpasser DHI og Aquaporin aquaporin-membranernes evne til at tilbageholde lægemiddelstoffer fra hospitalsspildevand. Og det teknisk-økonomiske potentiale for produktion af højkvalitets genbrugsvand ud fra spildevandet evalueres. Projektet er startet i marts 2018 og afsluttes ved udgangen af august.

Michael Holm Møller, Business Development Executive i Aquaporin A/S, forklarer: "En membran, der kan tilbageholde så små kemiske forbindelser som medicin i spildevand, er ekstremt kompleks. Aquaporin-teknologien kan være en af løsningerne på det stigende problem med lægemiddelrester i vandforsyninger og i miljøet".

Ulf Nielsen, Chefplanlægger hos DHI, tilføjer: "Vi er glade for samarbejdet med Aquaporin om videreudvikling og tilpasning af denne avancerede bioteknologi. Lægemidler er kendt som særligt svært nedbrydelige stoffer, der er toksiske i selv meget lave koncentrationer. Denne innovative teknologi åbner nye muligheder for genbrug af forurenet spildevand efter effektiv rensning".

Projektet er støttet af Innovationsfondens InnoBooster initiativ. InnoBooster investerer i videnbaserede innovationsprojekter fra små og mellemstore virksomheder, iværksættere og forskere.