19 Feb 2018

Temadag om medicinsk udstyr

DHI holder sammen med Teknologisk Institut og testlaboratoriet CitoxLab Denmark temadag om sikkerhedsvurdering af medicinsk udstyr. På dette seminar vil du blive klogere på, hvordan man dokumenterer sikkerheden, og hvilken betydning sikkerhedsvurderingen har for CE-mærkning af medicinsk udstyr.

Den nye forordning om medicinsk udstyr skærper kravene til stoffer, der er klassificeret som CMR, dvs. stoffer, der er carcinogene (kræftfremkaldende), mutagene (skadelige for arveanlæggene) og reproduktionstoksiske (skadelige for forplantningen), og hormonforstyrrende stoffer foto (© Shutterstock / zairiazmal)

I 2020 træder ny europæisk lovgivning i kraft for medicinsk udstyr. Et nøgleområde er sikkerhed, og den nye forordning er derfor langt mere detaljeret i kravene til sikkerhed end tidligere. Et vigtigt parameter er sikkerheden ved de kemiske stoffer, der indgår i materialerne til medicinsk udstyr.

360 graders gennemgang af sikkerhedsvurderingen

Den 8. marts holder DHI sammen med Teknologisk Institut og testlaboratoriet CitoxLab Denmark en temadag om sikkerhedsvurdering af medicinsk udstyr.

På temadagen gennemgår vi hele spektret ved sikkerhedsvurdering. Fra lovgivningskrav og kemiske stoffer med særlige problemstillinger (CMR-stoffer) til, hvordan man udvælger og udfører de nødvendige tests.

Undervejs vil en medicoproducent og en leverandør til branchen fortælle om de erfaringer, de har gjort med at tackle udfordringerne med de nye krav.

Læs mere om temadagen her.

TID OG STED

Torsdag den 8. marts 2018
kl. 09:00—16:00

Søhuset Konferencecenter, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

TILMELDING

Tilmelding til Vibeke E. Salmon, DHI, koordinator, ves@dhigroup.com, senest den 2. marts 2018