27 Feb 2018

Konference om virksomheders erfaringer med at finde alternativer til skadelig kemi

Bruger din virksomhed problematiske kemiske stoffer i produkter eller processer? - og ønsker I at finde andre løsninger til gavn for sundhed og miljø, så kom og vær med, når der holdes konference om virksomheders erfaringer med substitution af problematiske stoffer.


© iStock / richterfoto 


Miljøstyrelsen har de seneste år givet tilskud til substitutionsprojekter i danske virksomheder. Nu giver de ordet til en række vidt forskellige virksomheder i forskellige brancher, der enten er i gang med eller har gennemført innovative substitutionsprojekter med tilskud fra partnerskabet Kemi i Kredsløb eller Det Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram, MUDP.


Hør f.eks. fra Flügger, hvordan man ved at tænke bredt og tværfagligt kan reducere mængden af konserveringsmiddel, og fra Nichro Haardchrom om, hvordan man laver ”hårdforkromning” uden chrom.

På konferencen kan du få svar på:

  • Hvad der skal til, for at et substitutionsprojekt lykkes
  • Hvilke sideeffekter det har for virksomheden, når der gennemføres substitutionsprojekter
  • Hvordan man kan samarbejde om innovation, der giver substitution

Du får også information om, hvordan EU’s Kemikalieagentur arbejder med substitution, og der præsenteres konkrete værktøjer, der kan indgå i jeres projekt.

 

Konferencen afholdes den 11. april hos Dansk Industri i Industriens Hus, København. Det er gratis at deltage.

Konferencen arrangeres af Miljøstyrelsen, MUDP og Kemi i Kredsløb, der bl.a. har DHI og Teknologisk Institut som partnere.

Tilmelding senest den 22. marts til Sidsel Dyekjær, Miljøstyrelsen, Kemikalier: sidye@mst.dk