26 Jan 2018

Seminar om vandrammedirektivet: værktøjer og virkemidler

SEMINAR OM VANDRAMMEDIREKTIVET: VÆRKTØJER OG VIRKEMIDLER

© shutterstock.com, J. Marijss

Implementering af krav fra EU’s vandrammedirektiv rummer mange praktiske udfordringer. Hvordan kan målene opnås på en måde, der er både kosteffektive og til størst mulig gavn for samfund og erhverv. Der er iværksat en række tiltag med kollektive indsatser inklusiv minivådområder, vådområder, skovrejsning og lavbundsprojekter samt en ordning med målrettede efterafgrøder. Hvad er forventningerne, og hvordan opnår vi den bedste sammensætning af virkemidler?

DHI og Aarhus Universitet inviterer til gratis seminar om vandrammedirektivet med fokus på de næste års indsats frem til 2021. 

Læs mere og se program

Seminaret afholdes som led i DHI’s resultatkontrakt med Styrelsen for Forskning og Innovation 2016-18.


TID OG STED

Tirsdag den 27. februar 2018
kl. 9.30 til 15:30
Institut for Agroøkologi,  Aarhus Universitet, Mødesal M2, Blichers Allé 20, 8830 Tjele


TILMELDING

Tilmelding online her senest onsdag den 21. februar 2018 
Deltagelse i mødet er gratis, men tilmelding er påkrævet.