23 Jan 2018

Droner og satellitteknologier til overvågning af vand og miljø

Tag med hjem-budskaber fra fælles DHI-DTU seminar

Sensorteknologier som fx droner kan være en hjælp til at forvalte vand- og landområder og akvatiske økosystemer. © Shutterstock / Dmitry Kalinovsky

Mængden af satellitdata forventes at blive firedoblet inden for de næste få år. Høj hyppighed og høj opløselighed af data fra Den Europæiske Rumorganisations Sentinel satellitter er blot et eksempel på den voksende datamængde. Da oplysningerne er gratis, åbner det op for en lang række anvendelsesmuligheder over hele verden.

Samtidig giver ubemandede luftfartøjer (UAV’er), eller droner, helt nye spændende muligheder for at foretage fjernovervågning af land og vandområder. Droner tilbyder hidtil uset opløselighed og fleksibilitet – og mulighederne er langt fra udnyttet til fulde.

Dette var nogle af hovedbudskaberne fra et fælles seminar arrangeret af DHI og DTU.

Få indblik i den nyeste viden om droner og satellitter til overvågning af vandmiljøer fra de mange indlæg, der blev præsenteret på seminaret.


Indlæg 

Taler

Email

Keynote:
New opportunities in satellite remote sensing and environmental applications – ESA perspectives

Radoslaw Guzinski,
European Space Agency, Centre for Earth Observation

Radoslaw.Guzinski@esa.int

EO for Water Resources – current practice and examples

Christian Tøttrup,
DHI GRAS

cto@dhigroup.com

Water level of rivers and lakes observed from space

Karina Nielsen,
DTU Space

karni@space.dtu.dk

Transboundary water management with remote sensing

Oluf Jessen,
DHI

ozj@dhigroup.com

Evaluating the spatial performance of hydrological models using remote sensing data

Gorka Mendiguren,
GEUS

gmg@geus.dk

Keynote:
Managing and researching fluvial landscapes with UAVs

Patrice Carbonneau,
University of Durham

patrice.carbonneau@durham.ac.uk

Hydraulics and Drones: Observations of water level, bathymetry and water velocity from UAVs

Filippo Bandini,
DTU Environment

fban@env.dtu.dk

Understanding vegetation dynamics using UAS*-based remote sensing#

Signe Nordmand,
Aarhus University

signe.normand@bios.au.dk

Water and carbon modelling of the land surface using remote sensing (Satellites and UAVs)

Monica Garcia,
DTU Environment

mgarc@env.dtu.dk

Flood screening using the Lidar-based Danish Elevation Model

Eva Bøgh,
SDFE

evboe@sdfe.dk


*Unmanned Airborne Systems
#For flere oplysninger, kontakt forfatteren 


Få mere at vide