30 Jun 2017

Stor interesse for flydende platform til havvindmøller

Mere end 100 fagfolk overværede demonstrationen af et flydende fundament til havvindmøller hos DHI i Hørsholm.

DHI åbnede dørene til sin offshore bølgetank for alle, der måtte være interesserede i at overvære fysiske skalaforsøg af det nye TetraSpar koncept for et flydende havmøllefundament. Forsøgene blev gennemført i samarbejde med DTU Vindenergi og Stiesdal Offshore Technology A/S og fandt sted den 20. juni 2017 hos DHI i Hørsholm. Mere end 100 interesserede fagfolk besøgte forsøgshallen for at overvære den seneste udvikling inden for flydende havvindmøller.

Forsøgene blev udført i skala 1:60 ved hjælp af DTU’s pitchregulerede 10 MV vindmøllemodel. Der blev benyttet to forskellige konfigurationer af flydefundamentet til forsøgene, hvor den flydende vindmølle blev udsat for vind- og bølgepåvirkninger under forskellige drifts- og overlevelsesforhold.

Tetraspar Model Test 1

Mere end 100 besøgende fulgte interesseret med, da TetraSpar modellen blev testet under vind- og bølgeforhold i DHI’s offshore bølgebassin. ©DHI

Henrik Stiesdal er en anerkendt dansk opfinder og tidligere teknologichef hos Siemens Windpower, der har arbejdet med vindenergiteknologier siden slutningen af 70’erne. De besøgende så hans nye koncept for flydefundamenter blive testet med påvirkning af både bølger og vind. Efter demonstrationen var der mulighed for at diskutere flydende havvindmøller med Henrik Stiesdal, DTU Vindenergi og DHI.

Tetraspar Model Test

Henrik Stiesdal præsenterer sit nye koncept for flydefundamenter, TetraSpar. ©DHI