09 Oct 2017

Smarte droneløsninger til måling og overvågning af danske vandløb

DHI er en del af RIVERSCAPES-konsortiet, som vil udvikle en ny UAV-løsning til overvågning 

Droner, eller UAV’er, giver nye og spændende muligheder for overvågning og måling i floder og vandløb. DHI er en del af RIVERSCAPES-konsortiet, som vil udvikle en ny UAV-løsning til overvågning, der skal levere innovative hydrometriske og økologiske data med høj rumlig opløsning og dækning.

Operationelle data er afgørende for overvågning og styring af vand. Ved at kombinere disse data med modelleringsværktøjer som f.eks. DHI’s MIKE-software får man et grundlag for planlægningsbeslutninger, varslinger m.m.


Droneperspektiv af vandløb © Filippo Bandini


Formålet med RIVERSCAPES-projektet er at udvikle en ny type overvågning ved hjælp af de seneste fremskridt inden for UAV- og sensorteknologi. Overvågningen vil understøtte styringen af vand, jord, akvatiske økosystemer og biodiversitet. Informationerne vil kunne bruges til planlægning og til at træffe beslutninger om investeringer til at håndtere hydrologiske ekstremer og klimatilpasning. I forbindelse med projektet bliver der udviklet nyt måleudstyr, der leverer følgende datasæt med høj opløsning:

• Vandstand i vandløb, søer og flodsletter

• Batymetri (terrænhøjde af områder, både tørre og under vand)

• Vandoverfladehastighed (fuld 2D-hastighedsfelt ved vandoverfladen)

• Termiske kort over vand- og jordoverflader til kortlægning af udvekslings- og blandingsprocesser

• Smalbånds spektralreflektans af vand- og jordoverflader til vegetation/kortlægning af habitater

• Digitale højdemodeller med høj opløsning for ånære miljøer


"Anvendelsen af droneteknologi eller UAV’er et spændende nyt område i kraftig vækst. Med RIVERSCAPES tager vi skridtet videre end blot at optage fantastiske billeder til at udføre kvantitative målinger af hydrometriske og økologiske data, der er nødvendige for at løse de nye udfordringer inden for vandforvaltning. Ved at montere sensorer på en UAV-platform kan vi levere målinger af en hidtil uset fleksibilitet og rumlig opløsning" fortæller Dr. Michael Butts, R & D programleder hos DHI.

RIVERSCAPES-projektet og DHI’s bidrag til det vil spille en vigtig rolle ved at fremme brugen af UAV-teknologi inden for forvaltning af vand.

RIVERSCAPES-konsortiet består af DTU Miljø, DTU Space, Drone Systems, Region Hovedstaden, Vejle Kommune, Region Syddanmark, Orbicon og DHI.

RIVERSCAPES støttes af Innovationsfonden under temaet Grand Solutions.