06 Apr 2017

Dansk teknologi giver svømmehaller uden klordampe

Den danske Cleantech virksomhed ULTRAAQUA står bag en teknologi til rensning af vand i svømmehaller, der bliver benyttet i både Danmark og i udlandet. Virksomheden har haft et tæt samarbejde med DHI, der dermed har en væsentlig andel i virksomhedens succes.

Baseret på artikel udfærdiget af Dorthe Sjøbeck Christiansen, informationschef i GTS-foreningen

ULTRAAQUA har udviklet et koncept, der bruges i rensningsanlæg til svømmehaller, kaldet inBlue. En del af konceptet er et filter, der fjerner de gasser, der opstår, når klor møder organiske stoffer som sved, urin og opløste hudceller i vandet, og som bl.a. er skyld i astma hos svømmere. Det er godt otte år siden ULTRAAQUA gik i gang med at udvikle konceptet, og siden er det gået rigtig godt.

Dansk teknologi giver svommehaller uden klordampe

50 svømmehaller bruger allerede konceptet

Konceptet er solgt til godt 50 offentlige svømmehaller til en pris på mellem 3-25 mio. kr. afhængig af omfanget. Herudover sælger ULTRAAQUA dele af udstyret i konceptet til rigtig mange andre svømmehaller i Danmark. Konceptet er også solgt internationalt, hvor især Sverige har taget godt imod teknologien. ULTRAAQUA har fx lige afsluttet et arbejde for et stort badeland i Malmø. Teknologien har også fundet vej så langt som til Australien, og der har netop været kontakt vedrørende eksport af teknologien til en svømmehal i Israel.

MUDP-projekt videreudvikler teknologien

Til trods for, at konceptet således fungerer og sælger godt, stopper virksomhedens ambitioner ikke her. Nyt MUDP-projekt gør det muligt for ULTRAAQUA at videreudvikle teknologier til at undgå farlige klorede gasser. Det sker i et tæt samarbejde med DHI.

”Filtret til at fjerne gasser er opfundet, og det fungerer. Men i et nyt udviklingsarbejde finansieret af MUDP vil vi undersøge, om det er muligt at fjerne de organiske materialer, som stammer fra sved, urin og opløste hudceller, før de går i forbindelse med kloren og danner gasserne. Vores mål er at lave svømmehaller, hvor biprodukterne slet ikke findes. Det kræver, at man sætter ind alle steder, hvor det overhovedet er muligt. Når det her projekt er slut, har vi viden om, hvordan vi kan drive en svømmehal uden at danne kloroform i vandet, og i bedste fald kan vi igen tage nye teknologier i brug”, siger Ole Grønborg, direktør for ULTRAAQUA.

Forskere står bag teknologien

En af forklaringen på, hvorfor ULTRAAQUA til stadighed videreudvikler teknologien skal måske ses i sammenhæng med, at stifterne bag virksomheden har en baggrund som forskere fra Aalborg universitet. 
Ole Grønborg fortæller

”Som forskere er vores tilgang ikke at gå ind og konkurrere med eksisterende teknologier, men at finde teknologiske løsninger på uløste problemer. Vi er derfor drevet af at finde nye løsninger på de udfordringer, vi møder”.

Tæt samarbejde med DHI

ULTRAAQUA har lige fra en start haft et tæt samarbejde med DHI. Det skyldes, at DHI har nogle specialkompetencer i kombination med fysiske faciliteter, som virksomheden ikke selv har.

”DHI har en dybere kemisk forståelse end vi har, også selv om vi også er forskere. Desuden har DHI i lighed med universiteterne adgang til nogle faciliteter og adgang til en stab af højt kvalificerede medarbejdere, som vi har mulighed for at benytte. For mig at se, har vi med GTS-nettet et helt unikt system, som jeg ved, at der er mange ude i verden, der misunder os”, siger Ole Grønborg og fortsætter:

”Desuden er det særlige ved GTS, og som man ikke finder hos universiteterne, at GTS har mulighed for at fokusere på at løse en specifik opgave fremfor på at publicere ny forskning. Som GTS-institut er DHI optaget af at få ting til at fungere i virkeligheden, hvilket er helt afgørende for en virksomheds interesse for at gå ind i forsknings- og udviklingsprojekter”, fortæller Ole Grønborg.

Ole Grønborgs erfaring med at samarbejde med DHI er da også til at tage og føle på. Igennem årene er det blevet til 10-15 fælles forsknings- og udviklingsprojekter, hvilket har banet vejen for den succes ULTRAAQUA har udviklet sig til:

”Jeg er ikke i tvivl om, at projekterne sammen med DHI har bragt os i en situation, hvor vi er de førende i verden på vores område. Desuden har samarbejdet været med til at skabe både arbejdspladser og dansk eksport – og mine forventninger er, at eksportpotentialet for teknologien vil vokse yderligere i de kommende år”, slutter Ole Grønborg.

Fakta

Når folk springer i vandet i svømmehallen bliver vandet blandet med organiske stoffer som sved og urinstof. Det går i forbindelse med kloren, som er tilsat for at holde vandet rent, og i den proces dannes der restprodukter fra kloringen, og jo flere badende man har, jo flere restprodukter får man. Derfor er det især hårdt belastede svømmehaller, der får problemerne først.

ULTRAAQUA startede ud med først at forstå kemien, og har fik de identificeret kloroform og trekloramin, som de to værste stoffer, der dannes. Begge gasser er farlige, og der er mange af dem. Det satte ULTRAAQUA i gang med et udviklingsarbejde, som foreløbig er endt ud med et filter, der fjerner problemet med de gasser, som opstår, når klor møder fx sved og urin i vandet, og som giver nogle svømmere astmasymptomer. Næste step muliggjort af MUDP er at undersøge, om det er muligt at fjerne noget af det organiske materialer, som kommer fra fx sved og urin, inden det går i forbindelse med kloren.