14 Mar 2017

DHI søger interessenter til biocidkonsortier

Vi søger virksomheder, der er interesserede i at deltage i biocidkonsortier med henblik på at få godkendt biocidprodukter. Specielt for små og mellemstore virksomheder (SMV’er) er der flere fordele ved at deltage i et konsortium.

Biocidlovgivningen er i disse år i hastig forandring, da man er i færd med at harmonisere lovgivningen på europæisk niveau. Det gør arbejdet med at opnå godkendelse af biocidprodukter, før de må markedsføres, omfattende og krævende.


Desinfektionsmidler, der indeholder biocidaktivstoffer, er blandt de produkttyper, der er aktuelle vedr. konsortiedannelse.

Konsortier en fordel ved produktgodkendelse
Ved at gå sammen i konsortier kan der spares tid, penge og ressourcer. Det gælder både for producenter, leverandører og importører og kan især være en rigtig god ide for SMV’er. Ved at deltage i et konsortium benytter man sig af muligheden for at få sit produkt godkendt via en fælles godkendelse af en biocidproduktfamilie.  

En biocidproduktfamilie omfatter produkter, der indeholder de samme aktivstoffer og ligner hinanden i sammensætning og anvendelse. På den måde deler man i konsortiet de høje omkostninger, der kan være ved at udarbejde en ansøgning og ved en fælles godkendelse af en biocidproduktfamilie. Samtidig kan de enkelte virksomheder stadig vedligeholde individuelle produktgodkendelser uafhængigt af konsortiet.

DHI har indgående kendskab til den europæiske biocidlovgivning og har stor erfaring med godkendelse af biocidprodukter, biocidproduktfamilier og etablering af konsortier. Som partner i et biocidkonsortium tilbyder vi at agere som facilitator for håndtering af fortrolige oplysninger, konsortieledelse, kontakt med myndigheder m.m.

Læs mere om, hvilke aktivstoffer og produkttyper vi søger deltagere til her, eller kontakt os for flere oplysninger.