09 Jan 2017

Temamøde om substitution af problematiske kemikalier i artikler gennem leverandørstyring

EU’s handlingsplan om cirkulær økonomi betyder, at vi skal reducere affald og bevare værdien af produkter, materialer og ressourcer i økonomien længst mulig.

Vi skal derfor vænne os til helt nye måder at producere og handle på. Det betyder også, at det er endnu mere nødvendigt at arbejde strategisk med leverandørstyring som et middel til substitution af problematiske kemikalier i produkter og artikler.

DHI deltager i partnerskabet Kemi i Kredsløb, der den 2. februar i samarbejde med Dansk Erhverv inviterer til temamøde om substitution af problematiske kemikalier i artikler gennem leverandørstyring. For nogle importører af materialer og artikler er det lykkedes at få skabt aftaler og samarbejde med deres leverandører. Et samarbejde, som kan sikre transparens og innovativ produktudvikling.

Temamødet retter sig særligt til importører og leverandører af artikler.

Læs mere og se program her.

TID OG STED

Torsdag den 2. februar 2017
kl. 12.00 til 16.00
Dansk Erhverv, Slotsholmsgade 1, 1217 København K

TILMELDING

Vibeke Salmon, ves@dhigroup.com, senest den 27. januar 2017

Mødet er gratis, men ved udeblivelse uden forudgående afbud opkræves et no-show gebyr på 500 DKK.
Sidste frist for afbud er den 31. januar 2017.

OM KEMI I KREDSLØB

Kemi i Kredsløb er et partnerskab, der tilbyder danske virksomheder støtte til at erstatte problematiske kemikalier i produkter og processer. Partnerskabet er finansieret af Miljøstyrelsen og projekterne udføres af DHI, Teknologisk Institut og den engelske virksomhed RPA