19 Sep 2016

Ny teknologi kan estimere de økonomiske konsekvenser af oversvømmelser

Klimaforandringer og deres følgevirkninger lægger et stort pres på byerne om at tilpasse sig den voksende trussel om oversvømmelser. Derfor investerer de danske myndigheder i storstilede projekter, der skal forsøge at afbøde konsekvenserne af oversvømmelser rundt om i landet og forebygge kommende oversvømmelser. 

DHI har for nylig lanceret et F&U-projekt med fokus på udvikling af ny software til estimering af oversvømmelsesskader som led i bestræbelserne på at fremme en forsvarlig og omkostningseffektiv infrastruktur i forhold til oversvømmelser i byer. Det nye software vil kunne hjælpe med beregning af både direkte og indirekte materielle skader som følge af oversvømmelser. Myndighedernes arbejde med at estimere omkostningerne ved oversvømmelser i byer med henblik på at opnå en bedre forståelse af de økonomiske konsekvenser af oversvømmelser vil dermed gøres lettere når det nye software er færdig-udviklet. At kunne udarbejde økonomiske analyser af oversvømmelser er særligt vigtigt i processen med at håndtere oversvømmelser i byer, da analyserne kan være en hjælp til at beslutte, hvilke tilpasninger, der bør gennemføres og hvornår. Nøjagtige estimater vil sammen med udvælgelse af strategier kunne begrænse udbredelsen af følgerne, som derved bliver mere overskuelige.

 

Simulering af maksimalt omfang af oversvømmelse vist i forhold til bygninger/strukturer © DHI

Da værktøjet er designet både for tekniske og ikke-tekniske brugere, forventes det at blive til gavn for et større antal mennesker, der søger forståelse af de økonomiske konsekvenser af oversvømmelser.

F&U-projektet, som er udviklet under DHI’s resultatkontrakt med Styrelsen for Forskning og Innovation, forventes afsluttet i 2017. Herefter vil metoden til omkostningsestimering kunne benyttes af de danske myndigheder i en bredere strategi for at opnå en bedre håndtering af oversvømmelser i byer.