13 Sep 2016

Mød DHI og klimaspring på vandtek messen 2016

Den 20.-22. september præsenterer VandTek 2016 et sandt udstillingsvindue for danske klima- og vandløsninger, der skal være med til at profilere Danmark som et foregangsland for de nyeste vandteknologiske løsninger.

Klimaspring er en Realdania-kampagne, der støtter en kommerciel udvikling af nye løsninger til håndtering af regnvand i tætte, eksisterende byområder. Ambitionen er at skabe grøn vækst og bedre byer samt at sætte Danmark på verdenskortet inden for klimatilpasning.

VandTek 2016 er derfor også en oplagt ramme for at præsentere de syv Klimaspring projekter, der pt. er under udvikling. 

Fælles for de syv Klimaspring projekter er, at de er udviklet, således at de kombinerer den tekniske vandhåndtering med forskellige "ekstra" værdier, der er med til at bringe mere natur ind i byen, give mulighed for leg og ophold i byen eller på anden måde er med til at skabe bedre byer.

Kom og kig med og tage en snak med os på vores fælles Klimaspring stand på VandTek 2016!

DHI og Klimaspring

DHI vil sammen med DTU Miljø, DTU Compute og Aarhus Vand præsentere vores nye SMART REALTIDSSTYRING AF VANDSYSTEMER, som er en ny løsning i DHI’s produkt- og rådgivningsportefølje, der giver mulighed for intelligent overvågning og styring af afløbssystemer.


© Aarhus Vand

Med SMART REALTIDSSTYRING AF VANDSYSTEMER kan man styre afløbssystemet automatisk og i realtid, så vandet altid ledes til de dele af afløbssystemet, bassiner eller på terræn, hvor der er ledig kapacitet. Dette betyder, at man får en mere effektiv udnyttelse af afløbssystemet og renseanlægget samt undgår - eller reducerer - overløb fra kloakker og skadevoldende oversvømmelser.

Den intelligente styring betyder samtidig, at man kan reducere behovet for store investeringer i udbygning og opgradering af det eksisterende afløbssystem.

Vi forventer, at den nye SMART løsning, som er delvist finansieret af Resultatkontrakt med Styrelsen for Forskning og Udvikling, forventes at blive introduceret på markedet i 2017.

Styrk din viden

Ud over at være et udstillingsvindue for produkter og løsninger, byder VandTek 2016 også på en række internationale konferencer samt faglige seminarer og indlæg. Og her er Klimaspring også med.