26 Sep 2016

DHI med i dansk erhvervsdelegation til USA med deltagelse af kongehuset

Kronprinsparret står i spidsen for en dansk erhvervsdelegation, som skal besøge Washington D.C. og Boston under overskriften "Innovation gennem erhverspartnerskaber".

Delegationen repræsenterer 60 innovative danske virksomheder fra forskellige førende økonomiske sektorer i Danmark: sundhedsvæsenet, landbrug og fødevarer, renere teknologi samt den maritime sektor. Der vil desuden være deltagelse af virksomheder fra andre sektorer.

Den erhvervsfremmende delegation vil omfatte en række separate aktiviteter i dagene 27.-30. september 2016, se program og liste over deltagende virksomheder.

USA og Danmark har længe haft et tæt og godt forhold, og der er stærke handelsmæssige forbindelser mellem de to lande. USA er Danmark største ikke-europæiske handelspartner, og igennem de seneste 10 år er Danmarks samhandel med USA steget markant. 

Det forventes, at et styrket partnerskab mellem de to lande vil være til gavn for dem begge med hensyn til økonomisk vækst, jobskabelse samt investeringer.

DHI’s deltagelse

DHI har i årevis haft frugtbare relationer til amerikanske virksomheder og institutioner inden for vandsektoren, og det er vores forventning, at disse forbindelser vil blive styrket yderligere som følge af delegationsbesøget. 
DHI vil på delegationen være repræsenteret af  

  • Stephen Blake (Leder af Afdelingen for vandressourcer i DHI-US)
  • Dr. Frank Thomsen (Seniorforsker, Group Sales Executive – Marine Regulators and Authorities, DHI-DK).

Under et møde på US Offshore Wind Academy i Boston sammen med Abigail Hopper, direktør for BOEM, og Pernille Hermansen, DONG's Project Manager for Environment and Consent, vil Frank Thomsen holde et foredrag om 'de-risking' i miljøspørgsmål i relation til amerikanske havmølleparker.

Mødet, som er arrangeret af Eksportrådets kontor i USA, vil bringe interessenter fra danske og amerikanske havmølleparker sammen på besøgets sidste dag.

Frank Thomsen ser frem til nogle spændende dage i Washington og Boston og håber at møde så mange interessenter, samarbejdspartnere og kunder som muligt.

Arrangører

Den Danske Ambassade i Washington, D.C., Dansk Industri, Landbrug & Fødevarer, Dansk Erhverv, Danmarks Rederiforening og Danske Maritime.

Følg med