05 Sep 2016

Hospitalsspildevand – fra forurening til nye vandressourcer

DHI har sammen med Grundfos BioBooster A/S og UltraAqua A/S afprøvet, udviklet og evalueret en ny fremgangsmåde til rensning af hospitalsspildevand, inden det udledes til vandmiljø.

Den nyudviklede behandlingsproces består af en såkaldt membran bioreaktor (MBR), der udfører en biologisk rensning af spildevandet samt en fuldstændig rensning for bakterier. MBR-processen efterfølges af en kombination af poleringsteknologier, der fjerner alle kritiske lægemiddelstoffer i vandet. Poleringsteknologierne består af ozon, aktivt kul og ultraviolette (UV) stråler, som fjerner de giftige kemikalier i spildevandet.

Siden maj 2014 er alt spildevand fra Herlev Hospital blevet renset ved hjælp af denne nye renseteknologi. 

Chefplanlægger Ulf Nielsen, DHI, der har været projektleder på at evaluere teknologien, forklarer,


"Evalueringen viser, at hospitalets renseanlæg er i stand til at rense hospitalspildevandet effektivt for bakterier, lægemidler og hormonforstyrrende stoffer. Vi har udviklet en metode til at forvandle et problem til en ressource ved at rense spildevandet så grundigt, at det eksempelvis kan genanvendes i hospitalets køleanlæg samt bruges rekreativt i det lokale vandløb. Endelig dokumenterer vores rapport også, at hospitalet samtidig kan spare penge, fordi den decentrale rensning koster mindre end spildevandsafgiften ved afledning til kloak." 


Den nye teknologi har forbedret rensningsanlæggets evne til at fjerne bakterier og giftige kemikalier fra hospitalsspildevandet. © Grundfos

Segmentdirektør Jakob Søholm fra Grundfos Bio Booster betragter resultaterne fra Herlev som et regulært gennembrud for decentral rensning af spildevand fra hospitaler. Han siger,

"Landet over har kommunerne ventet på en løsning, som viser, hvordan og hvor godt hospitalernes spildevand kan renses, så de kan formulere præcise udledningskrav til hospitalerne. Nu er det dokumenteret, at løsningen findes, og dermed kan kommunerne stille krav, som det vil være praktisk muligt at opfylde.

Grundfos BioBooster A/S har leveret anlægget og er overordnet ansvarlig for projektet. UltraAqua A/S har leveret ozon, aktivt kul og UV, mens DHI er ansvarlig for udvikling, afprøvning, og evaluering af teknologien.

For mere information om teknologien henvises til DHI’s evalueringsrapport "Full scale advanced wastewater treatment at Herlev Hospital - Treatment performance and evaluation" samt Dansk resume af rapporten.