09 Jun 2016

DHI med i dansk teknologiprojekt, som producerer bæredygtige fisk og rejer i Vietnam

To nye anlæg til bæredygtigt fiskeopdræt er netop åbnet i Vietnams Mekongdelta. Anlæggene styrker eksporten til regionen samtidig med, at produktionen af fisk bliver grønnere.

Siden 2012 har DHI arbejdet med at fremme danske kompetencer inden for akvakultur i Vietnam. Dette har været i samarbejde med Miljøstyrelsens eksportpartnerskabet VIDATEC (VIetnamese Danish Aquaculture Technology Excellence Center), som blev oprettet i 2012 for at styrke dansk eksport. Således har DHI været med til at gennemføre en række tests i Vietnam med fokus på at forbedre vandkvaliteten i de damme, hvor der produceres Pangasius. Forsøgene har vist, at iltning af vandet samt bedre styring af fordring kan medføre en nedsat forurening, der derved også mindsker den samlede forurening fra afledningen af vand fra dammene.

Som resultat er to nye anlæg med dansk miljøteknologi netop åbnet i Vietnams Mekongdelta. Der er et stort potentiale for mere eksport af dansk teknologi til Vietnam - flere hundrede mio. kroner er forventningen. Flere danske deltagere, blandt andet OxyGuard, Grundfos, RK-plast, AKVA Group, og altså også DHI har via partnerskabet fået fodfæste på det vietnamesiske marked og forventer at fortsætte i landet i de kommende år.

Partnerskabet og aktiviteter under partnerskabet er støttet af Miljø- og Fødevareministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrations Program (MUDP) og Danidas Business Partnership. Projekterne har medført, at danske virksomheder nu også er i gang med at opføre et recirkuleret og klimasikret anlæg til rejeproduktion i landet.