28 Jun 2016

Den globale vandkrise skyller ind over os – Hvad gør vi?

"Vi frygter vandkrisen" var tilbagemeldingen fra publikum, da GTS inviterede til debat om den globale vandkrise i samarbejde med DHI på Bornholms Folkemøde 2016.

Debatten blev livlig i telt #A33, da GTS og DHI inviterede til debatmøde "Den globale vandkrise skyller ind over os - hvad gør vi?" den 18. juni. 

Gik du glip af debatten? Så kan du se den på video og høre om diskussionsemnerne ”Kan vandkrisen ligefrem blive en god forretning for de danske producenter af vandteknologi, og dermed en god forretning for Danmark? Hvordan sikrer vi kvaliteten af vand i fødevareindustrien? Kan vi yderligere mindske antallet af liter vand per slagtning af kvæg – og således spare penge? Mere fleksibel lovgivning i forbindelse med eksport af dansk vandviden? Kan det ske, at vi ikke har tilstrækkelige forsknings- og udviklingsmidler til at sikre yderligere udvikling af vandteknologi, og kan den tilvejebringes via en beskeden m3 afgift på vandforbrug?


Panelet inkluderede Jørn Rasmussen, Vice President, Industry, DHIs Globale Salgsorganisation; Kirsten Brosbøl, Socialdemokraterne; Charlotte Thy, Senior Sustainability Manager, Danish Crown; Carl-Emil Larsen, direktør, DANVA; Walther Brüsch, Geolog seniorrådgiver, Danmarks Naturfredningsforening. Ragnar Heldt Nielsen, Direktør for GTS-foreningen, dirigerede elegant og samtidig provokerende debatten, som teltets tilhørere deltog livligt i.

Teltets deltagere inkluderede blandt andet aktive borgene, universitetsstuderende og ingeniører fra forsyningsselskaber

Men vi skal også se mulighederne for dansk miljøteknologi, mente bl.a. tidligere miljøminister Kirsten Brosbøl, for ”det er der danske arbejdspladser i” var meldingen.

”Folkemødet giver en enestående mulighed for at bringe globale dagsordener i øjenhøjde med danske borgere. Presset på jordens vandressourcer er en stor global udfordring, som samtidigt giver store muligheder for dansk erhvervsliv. Danmark er en meget vandeffektiv nation, og troværdigheden i den fortælling skyldes ikke mindst en bred folkelig opbakning til en vandforsyning baseret på uforurenet grundvand og en effektiv infrastruktur med begrænset vandtab og effektiv spildevandsrensning, som muliggør badning i flere byers havneområder. Debatten var fremadskuende og bekræftede det stadigt bredere samarbejde i den danske vandsektor, som er en forudsætning for at skabe eksport og arbejdspladser i Danmark med afsæt i et innovativt hjemmemarked” – Jørn Rasmussen, Vice President, Industry, DHIs Globale Salgsorganisation

Video vil blive udsendt som program på Ålborg TV i uge 32
"Den globale vandkrise skyller ind over os - hvad gør vi?", optaget på video af dblux - event & tv production, vil blive udsendt på TV Ålborg (kabel TV) i uge 32 og således inspirere 87.000 hustande i Ålborg Kommune til debat om vand, vandteknologi, vandpriser og formidling af dansk eksport af vandviden.