13 May 2016

Få støtte til at udvikle produkter uden problematisk kemi

DHI deltager i partnerskabet Kemi i Kredsløb, hvor vi hjælper virksomheder med at udvikle produkter og processer uden problematiske kemikalier.

Det er en reel udfordring for mange virksomheder at undgå problematiske stoffer i deres produkter og processer. EU’s kemikalielovgivning, REACH, har som mål at udfase problematiske stoffer, fx stoffer der er kræftfremkaldende eller hormonforstyrrende. Lovgivningen strammes løbende.

For virksomheder kan løsningen kan være at erstatte (substituere) problematiske kemikalier med alternative stoffer – eller at udvikle innovative løsninger fri for problematiske kemi.

Skal din virksomhed i gang med at produktudvikle, så er ”Kemi i Kredsløb – Partnerskab om substitution af problematisk kemi” (KiK) en mulighed for at få støtte til produktudvikling.

Kemi i Kredsløb tilbyder danske virksomheder hjælp til at erstatte problematiske kemikalier i produkter og processer og råder over 5,75 mio. kr., som skal bruges til at hjælpe virksomheder med at

  • identificere og afprøve alternative stoffer
  • vurdere stoffers miljø- og sundhedsmæssige påvirkninger 
  • vurdere omkostningerne ved en substitution af kemikalier

Læs nærmere om, hvad Kemi i Kredsløb kan tilbyde her.

Møde om substitution af problematiske stoffer

Den 1. juni afholder Kemi i Kredsløb et møde hos DHI.  Her kan virksomheder dele erfaringer og overvejelser vedr. substitution af problematiske stoffer. Det er ikke et krav for at deltage, at man har arbejdet med udfasning og substitution.  Læs mere og tilmeld dig her.

Partnerskabet Kemi i Kredsløb er finansieret af Miljøstyrelsen og løber fra 2015-2018. Projekterne udføres af DHI, Teknologisk Institut og den engelske virksomhed RPA.