31 May 2016

DHI's årsrapport for 2015 er nu online

Fokus på vores mission om vidensdeling og formidling af ekspertise igennem teknologi og innovation.

Vi vil videreføre kursen med at accelerere udviklingen af teknologier med henblik på at dele den opnåede viden og ekspertise til fortsat gavn for vores kunder”. - Antoine Labrosse, CEO, DHI

Læs den fulde CEO erklæring i Årsrapport for 2015, som beskriver de vigtigste resultater, vi har skabt i løbet af det sidste år med lokale teams og kontorer som spydspidser.

Læs også vores CSR Rapport, som supplerer målsætningerne og strategierne i Årsrapporten.

MIKE Powered by DHI
I 2015 igangsatte DHI en lang række projekter for at fremskynde udviklingen af vores teknologier. Et af højdepunkterne var lanceringen af MIKE 2016, hvor vi introducerede nye funktioner inden for de brancheførende MIKE Powered by DHI produkter. Med MIKE 2016 får vores klienter en endnu bedre brugeroplevelse og mulighed for at give deres modelleringsarbejde et avanceret løft.

Desuden har vi tilføjet en ny produktserie: MIKE INFO (dataintegration og rapportering), MIKE PLANNING (scenarie-analyse og beslutningsstøtte) og MIKE OPERATIONS (styring og varsling), som problemfrit kan integreres med andre MIKE modeller, men som også kan skræddersys til at arbejde med eksisterende teknologier.


Bæredygtige løsninger – Fokuseret og vedvarende ydeevne 
I 2015 fortsatte vi bestræbelserne på at producere bæredygtige løsninger, som hjælper det globale samfund og bidrager til FN’s Sustainable Development Goals (SDGs) - målene for bæredygtig udvikling. 
Læs mere i CSR Rapport.

Vi har således igangsat og gennemført en række projekter og initiativer, som bidrager til at løse alvorlige udfordringer inden for vand og miljø samt global fattigdomsbekæmpelse og bedre levevilkår.
Læs mere om vores globale projekter her.

THE ACADEMY by DHI
THE ACADEMY by DHI uddannede et rekordhøjt antal kunder i 2015. Mere end 6.500 personer fra hele verden deltog i kurser og uddannelsespakker. Hertil kommer, at mere end 2.400 personer deltog i diverse brugergruppemøder, workshops og seminarer. Nogle af kurserne var en del af specifikke projekter, mens andre blev holdt som universitetskurser eller som åbne kurser. Emnerne omfattede bl.a. tematiske kurser og kapacitetsopbygningspakker på tværs af ekspertiseområder samt hands-on træning i brugen af softwareværktøjer og løsningsplatforme.

Som noget nyt tilbød vi de allerførste self-paced online kursus - et første skridt imod at fjerne fysiske grænser som tid og sted for vidensdeling. Self-paced online-kurser har til formål at fremme læring i dit eget tempo, og når det er bekvemt for dig.

Ligeledes som noget nyt etablerede vi i 2015 Tech Talks, som er en række korte oplæg om emner inden for vores forskningsprojekter. Oplæggene præsenteres af DHI’s forsknings- og innovationsingeniører og er særligt vigtige for vidensspredning og formidling af aktuelle forskningsaktiviteter. Åbenhed og vidensdeling er den mest effektive metode til løsning af de største udfordringer inden for vandmiljø - og Tech Talks er en ny måde at dele denne viden på. Ved at deltage i Tech Talks får du mulighed for at lære mere om den nye spændende forskning, og hvordan den kan anvendes i dit næste projekt.

I 2016 vil vi formulere en række nye Tech Talks om vores forskningsresultater.

Læs mere om kommende kurser og arrangementer her.