12 May 2016

DHI vært for møde i Young CEDA Commission

Gennem samarbejde med CEDA bidrager DHI til sikring af vandmiljøet ved marine byggeprojekter.

DHI er medlem af Central Dredging Association (CEDA ) og har for nylig været vært for Young CEDA Commission på DHI’s kontor i Hørsholm. Medlemmerne blev budt velkommen af Dr. Ida Brøker - leder af DHI’s afdeling for Coastal og Estuarine Dynamics og medlem af CEDA’s bestyrelse, Klavs Bundgaard - medlem af CEDA Environment Commission, Anders Jensen - tidligere præsident for CEDA samt Sina Saremi - medlem af Young CEDA Commission.

I sin velkomsttale lagde Ida Brøker vægt på hvorledes samarbejdet med CEDA passer ind i DHI’s målsætning om "at bidrage til udviklingen af en ny generation af ingeniører inden for vand og miljø gennem universitetssamarbejde og internationale ekspertgrupper, udviklingen af nationale og internationale forskningsprojekter samt udarbejdelse af læseplaner, seminarer og workshops”.

Medlemmer af Young CEDA Commission på besøg hos DHI © DHI

Mødet blev afholdt for at diskutere arrangementer for det kommende år. Disse arrangementer afspejler Young CEDA’s ønske om at skabe en platform, hvor unge fagfolk kan dele erfaringer indenfor marine entreprenøropgaver og få mulighed for at indgå i netværk med ældre og mere erfarne kolleger inden for området. Blandt de mulige arrangementer er besøg hos offshore vindprojekter i Belgien, uddybningsaktiviteter i havnen i Hamburg i Tyskland, et seminar med titlen 'Themsen som motorvej for flodsejlads' i London, Storbritannien og en udflugt til Royal IHC, hvor nye stor sandpumperfartøjer er under bygning.  Derudover omfatter listen af kommende arrangementer foredrag udført af fagfolk fra DHI i samarbejde med underviserer fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU). DHI har været særdeles aktiv som medlem af og bidragyder til CEDA igennem en årrække. Senest har DHI støttet CEDA i forbindelse med en publikation om monitering i forbindelse med marine projekter.

Om Young CEDA

CEDA (Central Dredging Association) er det førende uafhængige forum for oprensningsindustrien og de tilknyttede industrier i Europa, Afrika og Mellemøsten. CEDA repræsenterer professionelle oprensningsfolk og -organisationer på regeringsniveau samt fra den akademiske verden og erhvervslivet i disse regioner. Vi arbejder for at fremme oprensning og udbrede forståelsen herfor i det omgivende samfund.

Young CEDA giver unge CEDA medlemmer fra hele verden let adgang til et unikt netværk af unge oprensningsfagfolk fra såvel forskningsinstitutter og universiteter som industrien, offentlige myndigheder og konsulenter. Young CEDA tilbyder medlemmerne en række muligheder for at udveksle ideer, få ny teknisk indsigt og udvide deres netværk med nye værdifulde kontakter, som kan være med til at fremme deres karriere.

Young CEDA deltager aktivt i organiseringen af CEDA Dredging Days, seminarer og nationale møder, men arrangerer også egne aktiviteter. Frem for alt hjælper Young CEDA med at opfylde CEDA’s mission og målsætning og er en ambassadør for oprensningserhvervet i almindelighed.