10 May 2016

DHI og FORCE Technology udvider det maritime samarbejde

DHI og FORCE Technology, der igennem mange år har haft et succesfuldt samarbejde, har nu valgt at udvide samarbejde med fælles kursusaktiviteter – til gavn for det Blå Danmark.

Både THE ACADEMY by DHI og FORCE Technology har hvert år tusindvis af kursister gennem dørene til kurser om henholdsvis vand, miljø og skibssimulering.

De to GTS-institutter har mange faglige ligheder. DHI tager typisk udgangspunkt i skibets omgivelser i form af vand, miljø, havbund og kyst, mens FORCE Technology beskæftiger sig med selve skibet under påvirkning af vind, bølger og strøm.

Samarbejdet, der startede i 1980’erne, har udviklet sig gennem tiden:
"Vi har øget samarbejdet yderligere de seneste par år – i Danmark såvel som internationalt. Takket være vores R&D-aktiviteter har vi kunnet samarbejde omkring udvikling af helt nye metoder til eksempelvis optimering af sejlrender til den maritime- og havneorienterede industri. Her har vi suppleret hinanden og anvendt vores samlede kompetencer til at udvikle unikke nye værktøjer, som allerede har opnået stor succes i udlandet", fortæller Henrik Kofoed-Hansen, Vice President, Marine Water, DHI.

Cathrine Steenberg og Henrik Kofoed-Hansen

Institutterne er gode til at inddrage hinanden i de opgaver, hvor de har komplementære kompetencer for at give kunden det bedste resultat. Det kan eksempelvis være, når DHI udvikler et nøjagtigt og solidt data grundlag, der kan anvendes i FORCE Technologys simulatorer. På denne måde skal kunden kun gå et sted hen for at opnå den mest sofistikerede løsning, der kobler ekspert viden inden for de to felter.

Fælles kursus
FORCE Technology kan som noget helt nyt tilbyde simulatorkurser i jack-up og dynamisk positionering (DP). Når man udfører jack-up operationer, er kendskab til havbundens tilstand og metocean konditioner essentiel. Det er her DHI’s kompetencer kommer ind. Derfor valgte de to institutter at oprette et kombineret kursus - MARINE OPERATIONS - Combined jack-up, dynamic positioning and marine scour engineering. Kurset, der er det første af sin art, afholdes på engelsk hos FORCE Technology i Lyngby d. 7.-8. september og d. 21.-22. november. Kurset henvender sig primært til operatører, ingeniører eller managers, som i deres daglige arbejde beskæftiger sig med design og håndtering af jack-up og dynamisk positionering (DP). Kursisten ønsker at lære mere om havbundserosion og hydrodynamiske udfordringer relateret til konstruktionsmæssig vurdering af 
jack-up skibe under operation. Kursusinstruktører er Dr Thor Ugelvig Petersen, leder af DHIs afdeling for havne og offshore aktiviteter og ekspert i erosion omkring marine konstruktioner og  havbundserosion generelt og Kaptajn Robert Smyth, som er senior instruktor hos FORCE Technology med speciale i  jack-up og dynamisk positionering (DP)

"Scour (erosion) problematikker er et issue, som giver mange operatører voldsomme omkostninger hvert eneste år. Det sker, fordi man mangler viden om området. Hos DHI har vi denne ekspertise sammen med viden om metoecan konditioner (vind, bølger, strøm). Dette er fundamentet for jack-up operationen. Hvis man har viden til at reducere risiko for eksempelvis punch-through under jacking operationer, er der mange millioner kroner at spare", fortæller Henrik.

Kurset kombinerer teori og praktiske øvelser i simulatoren. Simulatoren er et unikt værktøj til at give den fuldendte hands-on oplevelse af, hvad der sker i virkeligheden under disse operationer.

"Deltagerne kan prøve nogle ting af i simulatoren, som ville være omkostningstunge i virkeligheden. I simulatoren kan de afprøve at gå til grænsen, uden at det har nogen sikkerhedsmæssige konsekvenser. Deltagerne får ganske enkelt trænet nogle færdigheder, som de kan bruge i deres daglige virke", forklarer Cathrine Steenberg, afdelingschef for Simulering, Træning & Havne hos FORCE Technology.

I denne type kurser er det psykologiske aspekt også essentielt.
"Deltagerne lærer at håndtere svære situationer, hvor det er ved at gå galt. De får mulighed for at afprøve, hvordan de reagerer i en presset situation, og hvordan de skal agere i situationen. Alene det kan være med til at forhindre, at der sker et uheld i den virkelige verden", afslutter Cathrine.