15 Apr 2016

Det Hvide Hus efterspørger vandløsninger fra Danmark og DHI

Danske virksomheder indenfor vandteknologisektoren har fornyligt deltaget i et vandtopmøde arrangeret af Det Hvide Hus. 

World Water topmødet, som blev afholdt i forbindelse med World Water Day den 22. marts, samlede mere end 200 indflydelsesrige beslutningstagere, myndigheder og virksomheder fra vandsektoren.

Vandtopmødet havde til formål at kickstarte diskussioner med henblik på at definere nye mål og løsninger, herunder forslag til nye teknologier, på USA’s vandproblemer.

Præsident Obama har efterfølgende udstedt en national forordning med instrukser til de relevante organisationer om at implementere løsningerne.

Danmark deltog i vandtopmødet som de eneste ikke-amerikanske virksomheder. Vores deltagelse var et resultat af en koordineret indsats mellem Miljø- og Fødevareministeriet, den danske ambassade i Washington DC, 13 førende danske virksomheder og organisationer indenfor den danske vandsektor. Disse omfattede DHI, Danfoss, Grundfos, Kamstrup, AVK, Rambøll, DANVA, State of Green og Aarhus Vand.

Dansk vandteknologi demonstreret ved hjælp af Lego-model

Takket være vores gode renommé på verdensplan, hvor danske firmaer er anerkendt for vores vandteknologier, blev danske virksomheder inviteret til at præsentere know-how, løsninger og kompetencer til at afhjælpe udfordringer på vandområdet.

Den danske udstilling omfattede en imponerende modelby opbygget af Legoklodser for at demonstrere danske løsninger – lige fra kortlægning af grundvand til energiproducerende spildevandsrensning. Den omfattende Lego-model indeholdt en by med en 1,5 m høj skyskraber, et rensningsanlæg og en komplet underjordisk vandforsyning med boringer og vandrør. Der gik mere end 20.000 Legoklodser til opbygningen af modellen.

'Lego-modellen viser det ypperste Danmark kan præstere på tværs af hele vandsektoren, fra kortlægning af grundvand over effektiv vandforsyning, til energiproducerende renseanlæg. Vi kan tilbyde komplette løsninger, som oven i købet er energineutrale, og som amerikanerne tørster efter. Der er et kæmpe potentiale for eksport af vandteknologi til USA, som vi har brug for med henblik på at blive endnu bedre til at udforske området og samtidig skabe vækst og nye arbejdspladser i Danmark.' – Esben Lunde Larsen, Miljø- og Fødevareminister.