19 Apr 2016

DELTA og FORCE Technology fusionerer

DELTA og FORCE Technology skaber med deres fusion en af Danmarks og Skandinaviens største GTS teknologi servicevirksomheder.

De to GTS institutter DELTA og FORCE Technology fusionerer med FORCE Technology som den fortsættende juridiske enhed med virkning fra 1. januar 2016. Med godt 1.600 medarbejdere og over 1,5 mia. DKK i omsætning skaber de to institutter med deres fusion en af Danmarks og Skandinaviens største GTS teknologi servicevirksomheder og videnpartner i udvalgte teknologiske brancher. Den nye organisation vil kunne servicere industrien i hele værdikæden, fra den første idé til godkendelse af produktet og eftersyn i produktion.

Den 4. industrielle revolution

I disse år taler hele verden om den 4. industrielle revolution, der medfører både muligheder og udfordringer for danske virksomheder. Milliarder af mennesker og produkter bliver forbundet via mobile enheder med en hidtil uset computerkraft og adgang til viden.

De to direktører siger:

"Tilsammen kan vi støtte op om den praktiske digitalisering af de brancher og produktionssystemer, som DELTA og FORCE Technology allerede i dag støtter i henholdsvis produktudvikling og drift. Vi kan hjælpe til en reel implementering af Industri 4.0 i Danmark og Skandinavien ved avancerede sensornetværk og automatiseret monitorering. Vi kan endelig komme til at koble erfaringerne fra driften tilbage til produktudviklingen og dermed skabe grobunden for digital læring og nye forretningsmodeller. Det er vores mål at udvikle og kunne tilbyde denne infrastruktur for at skabe vækst i industrien."

De to direktører er samstemmende omkring visionen: "FORCE Technology har en stærk position bl.a. i produktions-Danmark, eksempelvis materiale-, sammenføjnings-, prøvnings-, sensor-, simulerings- og robotteknologi. DELTA står stærkt inden for sensorer samt kompleks elektronik og elektroniske systemer. Når vi kombinerer vores styrker skaber vi et helt unikt kompetencehus til gavn for dansk industri med potentiale på den internationale scene."

GTS-foreningen glæder sig over fusionen

"Fusionen rummer rigtig mange spændende muligheder for udvikling af nye videnområder til gavn for dansk industri. Evnen til at håndtere den stadig mere markante digitalisering af produktion og services bliver stadig mere afgørende på tværs af mange sektorer. Her er brug for styrkede kompetencer" siger Ragnar Heldt Nielsen, direktør i GTS-foreningen.

Fusionen åbner for ledelsesskifte

Med fusionen fratræder Ernst Tiedemann som adm. direktør for FORCE Technology pr. 30. april 2016, og indtræder samtidigt som bestyrelsesformand for den nye organisation. Med i den nye bestyrelse indtræder også DELTA’s bestyrelsesformand Jesper Haugaard.

Ernst Tiedemann overlader den 1. maj 2016 stafetten til den nye adm. direktør Øjvind Andersen Clement, der i dag fungerer som økonomidirektør i FORCE Technology. Han udgør direktionen for det fusionerede selskab sammen med DELTAs hidtidige adm. direktør Juan Farré som bliver teknisk direktør. Dermed er der såvel i bestyrelse og ledelse sikret kontinuitet.